MUALLİM NACİ

MUALLİM NACİ:

 1. Eski edebiyatı savunur.
 2. Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmaları meşhurdur.
 3. Göz için kafiyeyi savunur.
 4. Tabiat tasvirlerine önem vermiştir.
 5. Aruzu kusursuz kullanmıştır.
 6. Doğu Batı kültürlerinin etkisiyle eski tarzda şiirler yazmıştır.
 7. Fransız sanatçılarından çeviriler yapmıştır.
 8. Eserlerini hem klasik tarzda hem yeni anlayışla kaleme almakla birlikte daha çok eskiye bağlı kalmıştır.
 9. Ahmet Mithat Efendi’nin damadıdır.
 10. Ateşpare (şiir kitabıdır)
 11. Fürüzan (şiir kitabıdır)
 12. Şerare (şiir kitabıdır)
 13. Muallim (eleştiri)
 14. Demdeme (eleştiri)
 15. Ömer’in Çocukluğu (hatıra)
 16. Istılahat-ı Edebiye
 1. “Lügat-ı Naci”