EDEBİYATIMIZDA İLKLER

EDEBİYATIMIZDA İLKLER

EDEBİYATIMIZDA İLKLER

 1. İlk resmi Gazete: Takvim-i Vekayi, 1831
 2. İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis, William Churchill, 1840
 3. İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval, Şinasi, Agâh Efendi, 1860
 4. İlk Batılı anlamda tiyatro eseri: Şair Evlenmesi, Şinasi
 5. İlk noktalama işaretlerini kullanan yazar: Şinasi
 6. İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Şinasi
 7. İlk atasözleri kitabı: Durub-ı Emsal-i Osmaniye, Şinasi
 8. İlk şiir çevirileri: Tercüme-i Manzume, Şinasi
 9. İlk eleştiri Batılı anlamda: Namık Kemal, Tahrib-i Harabat
 10. İlk tarihi roman: Cezmi, Namık Kemal
 11. İlk edebi roman: İntibah, Namık Kemal
 12. Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Vatan yahut Silistre, Namık Kemal
 13. İlk antoloji: Harabat, Ziya Paşa
 14. İlk yerli hikâye: Letaif-i Rivayat, Ahmet Mithat Efendi
 15. İlk çeviri roman: Telemak, Yusuf Kamil Paşa, Fenelon’dan
 16. İlk yerli roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami
 17. İlk uyarlama tiyatro eseri yazarı: Ahmet Vefik Paşa
 18. İlk günlük: Seyahat Jurnali, Direktör Ali Bey
 19. İlk kadın romancı: Fatma Aliye Hanım
 20. İlk heceyle yazılan tiyatro eseri: Nesteren, Abdülhak Hamit Tarhan
 21. İlk aruzla yazılan ilk tiyatro eseri: Eşber veya Sardanapal, Abdülhak Hamit Tarhan
 22. İlk serbest şiir yazan şair: Abdülhak Hamit Tarhan
 23. İlk realist roman: Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem
 24. İlk Batılı anlamda hikâye: Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai
 25. İlk köy romanı: Karabibik, Nabizade Nazım
 26. İlk natüralist roman: Zehra, Nabizade Nazım
 27. İlk köy şiiri: Muallim Naci, Köylü Kızların Şarkısı
 28. İlk mizah dergisi: Diyojen
 29. İlk anjabman uygulayan şair: Tevfik Fikret
 30. İlk psikolojik roman: Eylül, Mehmet Rauf
 31. İlk Batılı anlamda roman: Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil