TANZİMAT'TA GAZETELER

TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETELER

 1. TAKVİM-İ VEKAYİ, ilk resmi gazetedir, 1831’de yayımlanmıştır.
 2. CERİDE-İ HAVADİS, ilk yarı resmi gazetedir, 1840’ta İngiliz olan William Churchill tarafından yayımlanmıştır. Kırım Savaşı sırasında cepheden verdiği haberler sayesinde tirajı oldukça artmıştır.
 3. TERCÜMAN-I AHVAL, ilk özel gazetedir, Şinasi ve Agah Efendi birlikte yayımlamıştır. Edebiyatımızdaki birçok yenilik bu gazetede yapılmıştır: İl makale yayımlanması, ilk noktalama işaretleri kullanılması, ilk tefrika eserin yayımlanması vb.
 4. TASVİR-İ EFKÂR gazetesi 1862’de Şinasi tarafından yayımlanmıştır. Şinasi Avrupa’ya giderken gazeteyi Namık Kemal’e bırakmıştır.
 5. AYİNE-İ VATAN, 1866’da Mehmet Arif Bey tarafından yayımlanmıştır. İlk resimli gazetedir.
 6. MUHBİR, 1866’da Ali Suavi tarafından yayımlanmıştır.
 7. HÜRRİYET, 1867’de Londra’da Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından yayımlanmıştır.
 8. TERAKKİ, 1868’de yayımlanmıştır.
 9. MÜMEYYİZ, 1869’da yayımlanmıştır. Bunun ilk çocuk dergisi olduğu da söylenmektedir.
 10. İBRET, 1870’te Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılmıştır. Aslında gazete başkasınındır. A. M. Efendi sadece kiralamıştır.
 11. MUSAVVER, 1872’de yayımlanmıştır. İlk fotoğraflı gazetedir.
 12. TERCÜMAN-I HAKİKAT, 1878’de Ahmet Mithat Efendi tarafından yayımlanmıştır.
 13. MİZAN, 1886’da Murat Bey tarafından yayımlanmıştır. Kendisi de Mizancı Murat olarak tanınmaktadır.
 1. İKDAM, 1894’te Abdullah Cevdet tarafından yayımlanmıştır.