DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ

3.KONU: DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ:

DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ

DİL: Düşünce, duygu ve isteklerin başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü, çok gelişmiş tabii ve canlı bir varlıktır.

1.Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır.

2.Dil, bir grup insan arasında ortaktır ve sosyal bir kurumdur.

3.Dil, kendine mahsus kuralları olan bir sistemdir.

4.Dilin ne zaman doğduğu belli değildir, temeli bilinmez.

5.Dil, yaşayan canlı bir varlıktır.

6.Dil, yapma değil, doğal bir varlıktır.

7.Dil, düşüncenin göstergesidir, insanın ne derece verimli düşündüğü dilinden anlaşılabilir.

8.Dilin taşıyıcılık, aktarıcılık görevi vardır, kültürel değerler sonraki nesillere dille aktarılır.

9.Dil, konuşma dili ve yazı dili olmak üzere ikiye ayrılır.

10.Düşüncede ve yazıda meydana gelen değişiklikler dile yansır.

11.Dil, birliği toplumu oluşturan temel öğelerden biridir.

12.Bir toplumun dili onun tarihi, dini ve kültürü ile iç içe geçmiştir.

13.Dil, bireyler arasında ortak duygu ve düşünceler meydana getirir.

14.Dil, toplumun manevi ve kültürel değerlerini muhafaza eder.

15.Dil, değişkendir.

16.Dil, kültürün en önemli aktarıcısıdır.

17.Dil, kuşaklar arasında bir köprüdür.

18.Dil üzerinde yaşama biçiminin, hayat şartlarının ve çevrenin etkisi vardır. Yani dil, yaşama biçimine, hayat şartlarına, çevreye göre biçimlenir. Eskimo dilinde “kar”, Arapçada “deve”, Afrika yerlilerinin dillerinde “yeşil” ile alakalı çok sayıda kelime olması bunu gösterir.

19.Dil, milli bir özellik gösterir.

20.Dil, aynı dili konuşan insanlar ortak kültür değerlerini paylaşırlar.

21.Konuşma dili ile yazı, bilim ve felsefe dili çok farklıdır.