KONUŞMA DİLİ VE YAZI DİLİNİN FARKLARI

KONUŞMA DİLİ VE YAZI DİLİNİN FARKLARI

KONUŞMA DİLİ İLE YAZI DİLİNİN FARKLARI

1.Konuşma dili, daha içten ve tabiidir.

2.Konuşma dili, zamanla değişebilir, kaybolabilir, yazılı ifadelerse kalıcıdır.

3.Konuşma dili, bir anda dinlenir ve etkisi o anda olur, yazılı ifade her zaman okunup etkili olabilir.

4.Konuşma dilindeki yanlışlıkları düzeltme imkânı vardır, bu imkân yazılı ifadede yoktur.

5.Anlatım konuşma dilinde ses tonu, jest ve mimikle, yazılı ifadede noktalama işaretleriyle kuvvetlendirilebilir.

6.Konuşma dilindeki ifadelerde, yazılı ifadelere göre dilin kurallarına daha az uyulur.

7.Konuşma dili, yöreden yöreye farklılık gösterir, yazı dili yöreden yöreye değişmez.

TERİM: Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili kelimelere terim denir. Bir kelimenin terim olması kullanıldığı yere göre de değişebilir.

İMGENİN DOĞUŞU: İnsanların duygu, düşünce ve hayalleri sınırsızdır. Ancak duygu, düşünce ve hayalleri anlatmakta kullanılan kelimeler sınırlıdır. Bu nedenle insanlar sınırsız duygu, düşünce ve hayallerini ifade edebilmek için çeşitli imgelere, mecazlı, sanatlı söyleyişlere başvururlar.

İMGE: Farklı duygu, düşünce ve hayallerin yeni olay ve durumların zihinde oluşturduğu görüntü ve tasarımların mecazlar ve söz sanatlarıyla ifade edilmesidir.