NABİZADE NAZIM

NABİZADE NAZIM:

  1. Hikâye ve roman yazarıdır.
  2. İlk köy romanını (Karabibik) yazmıştır.
  3. İlk natüralist romanı (Zehra) yazmıştır.
  4. “Karabibik” adlı eseri ilk köy romanıdır, köyü ve köylüyü anlatmış, kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilmiştir. Edebiyatımızda realizmin başarılı bir örneğidir. Kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilmiştir.  Romandan çok, uzun hikâye özelliklerine sahiptir. Kişilerin bulundukları çevreye göre yazılmış başarılı ilk eserdir.
  5.  “Zehra” adlı eseri naturalist bir anlayışla yazılmıştır. İstanbul’u anlatmaktadır.
  6. (I) Köy yaşayışını, köylülerin yaşadığı toplumsal sorunları konu edinir köy romanları. (II) Bu türde ilk örnek Nabizade Nâzım’ın Zehra adlı yapıtıdır. (III) Bunu Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın Küçük Paşa’sı izlemiştir. (IV) Ancak gerçek anlamda köyü anlatan romanların yazılması 1950’lerden sonra başlar. (V) Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Dursun Akçam gibi romancılar gerçekçi ve gözlemci bir tutumla ağalık, topraksızlık, kan davası gibi sorunları ele almışlardır. (VI) Bunların yanı sıra Samim Kocagöz’ün Bir Çift Öküz’ü, Kemal Bilbaşar’ın Cemo ile Memo’su, Kemal Tahir’in Kör Duman’ı köy ve köylünün çeşitli sorunlarını anlatan romanlar arasında sayılabilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  1. A)*II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.