ZORLUKLAR VE SIKINTIDAN KURTULMA DUASI

Zor Bir İşle Karşılaştığında veya Başına
Üzücü Bir Hadise Geldiğinde ve Musibet
Zamanlarında Okunan Dua

Ey mihnet düğümleri kendisiyle çözülen! Ey zorluklar sınırı kendisiyle aşılan! Ey kurtuluş ferahlığına
kendisiyle kavuşulan (yüce Allah)! Kudretin karşısında güçlükler kolaylaşmış, lütfunla sebepler sebep
oluvermiş, kudretinle kaza ve kaderin cari olmuş
ve her şey iraden doğrultusunda gelip geçmiştir.
Her şey, söylemene gerek kalmadan sırf dilemenle
emir almakta; nehyine ihtiyaç duyulmadan sırf iradenle sakınmakta. Önemli işler için çağrılan sensin.
Musibetlerde sığınılacak sensin. Felâketleri defedecek olan sensin. Sıkıntıları giderecek olan sensin.
Ey Rabbim! Ağırlığı altında ezildiğim felâketler üzerime çökmüş; tahammülü çok güç olan musibetler
gelip bana çatmış. Bunları kudretinle sen bana getirmiş, saltanatınla sen bana yöneltmişsin. Senin getirdiğini kimse götüremez; senin yönelttiğini kimse geri
çeviremez; senin kapattığını kimse açamaz; açtığını
kimse kapatamaz; zorlaştırdığını kimse kolaylaştıramaz; hor ve zelil kıldığına kimse yardım edemez.
O hâlde ey Rabbim! Muhammed ve Âline salât eyle
ve lütfunla kurtuluş kapısını yüzüme aç; gücünle
üzüntü ve kederin üzerimdeki sultasını kır; şikâyetçi
olduğum hususta bana bakışını güzelleştir; dilendiğim konuda ihsanının tatlılığını bana tattır; bana
kendi katından bir rahmet ve afiyet dolu bir rahatlık ver; bana kendi indinden acil bir kurtuluş yolu
belirle; beni gamlanıp kederlenmekle meşgul ederek
farzlarını yerine getirmekten, sünnetini uygulamaktan alıkoyma.
Ey Rabbim! Artık inen belâlara dayanamaz oldum;
gelip çatan musibetlere katlanmaktan üzüntüyle dolup taştım. Sen, duçar olduğum sıkıntıyı gidermeye,
içine düştüğüm durumu ortadan kaldırmaya kadirsin. O hâlde, hak etmesem de bunu bana yap. Ey büyük Arş’ın sahibi!