Günahlara ısrarla devam etmekten ALLAHA SIĞINMA DUASI

Kötü Ahlâk ve Çirkin İşlerden Allah’a Sığınmakla İlgili Dua

Allah’ım! Hırsın kabarmasından, öfkenin sersemliğinden, hasedin galebesinden, sabrın zayıflığından,
kanaatin azlığından, huyun kötülüğünden, şehvetin
azmasından, bağnazlığın sultasından, nefsin tutkusuna uymaktan, hidayete karşı çıkmaktan, gaflet
uykusundan, zorluklara düşmekten, batılı hakka
yeğlemekten, günahlara ısrarla devam etmekten,
günahı küçümsemekten, itaati büyük görmekten,
zenginlerin övünmesinden, fakirleri hor görmekten,
elimizin altındakilere kötü davranmaktan, bize iyilik
yapanlara teşekkürü terk etmekten, zalime yardımcı
olmaktan, mazlumu yalnız bırakmaktan, hakkımız
olmayan bir şeyi istemekten ve bilgiyi gerektiren konularda bilgisiz konuşmaktan sana sığınırım.
Birini aldatma düşüncesini taşımaktan, amellerimizden dolayı kendimizi beğenmişlikten, uzun arzularla kendimizi avutmaktan sana sığınırız.
İçimizin kötülüğünden, küçük günahı önemsememekten, Şeytan’ın bizi kuşatmasından, zamanın başımıza dert açmasından ve sultanın bizi ezmesinden
sana sığınırız.
Saçıp savurmaktan ve yetecek kadar rızkı bulamamaktan sana sığınırız.
Düşmanları sevindirecek bir durumdan, denklerimize muhtaç olmaktan, sıkıntılı geçimden ve (ahirete götürecek bir) azık olmaksızın ölmekten sana
sığınırız.
En büyük teessüften (kıyamette duyulacak pişmanlıktan), en büyük musibetten (din hususunda duyarsız olmaktan), en acı bedbahtlıktan (ahireti dünyaya
satmaktan), dönülecek yerin kötülüğünden (cehenneme varmaktan), sevaptan mahrum kalmaktan ve
azaba duçar olmaktan sana sığınırız.
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve rahmetinle beni ve kadın erkek tüm müminleri bütün bunlardan koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi!