ALLAHTAN BAĞIŞLANMA DUASI BU SABAH TEKRAR TEVBE EDİYORUZ

Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi sevdiğin tövbeye muvaffak et; sevmediğin günah alışkanlığından kurtar.
Allah’ım! Din veya dünya ile ilgili iki eksiklikle karşılaştığımız zaman eksikliği, fani oluşu çok hızlı olan
(dünya) ile ilgili kıl; bekası çok uzun olan (din) hususunda ise tövbeyi bize nasip et. (Allah’ım!) Biri seni
bizden razı edecek, diğeri de seni bize karşı gazaba
getirecek iki işe azmettiğimiz zaman bizi, seni bizden
razı edecek işe yönelt ve seni bize karşı gazaba getirecek fiilde gücümüzü gevşet. Böyle durumlarda bizi,
kendi nefsimizin seçimiyle baş başa bırakma. Çünkü
o, senin başarıya ulaştırdığın hariç, batılı seçer; senin
esirgediğin müstesna, kötülüğü emreder Allah’ım! Hiç kuşku yok, sen bizi zaaftan yarattın;
güçsüzlük temeli üzerine inşa ettin ve yaratılışımızı
hakir bir sudan başlattın. Senin gücünden kaynaklanandan başka bizim bir gücümüz yok; senin yardımına dayanandan başka bizim bir kuvvetimiz yok.
O hâlde, kendi başarınla bize yardım et; kendi ıslahınla bizi ıslah et; kalp gözümüzü sevginle bağdaşmayan şeye kapa ve uzuvlarımızdan hiçbirini günahlara daldırma.
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kalplerimizin gizli niyetlerini, uzuvlarımızın hareketlerini,
gözlerimizin işaretlerini ve dillerimizin konuştuğu sözleri, sevabını gerektiren şeylerle ilgili kıl ki,
mükâfatını hak edecek bir iyiliği kaçırmayalım; cezalandırmanı gerektirecek bir kötülüğü de işlemeyelim