NE İSTERSEN İSTE ALLAHTAN İSTE Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Ey azametinin şaşılacak harikaları bitmek bilmeyen
(yüce Allah)! Muhammed ve Âline (Ehl-i Beytine)
salât eyle ve bizi azametin hakkında eğriliğe sapmaktan koru.
Ey saltanatının süresi sona ermeyen (yüce Allah)!
Muhammed ve Âline salât eyle ve boyunlarımızı
ceza ve ukubetinden azat et.
Ey rahmetinin hazineleri tükenmeyen (yüce Allah)!
Muhammed ve Âline salât eyle ve rahmetinden bizim için de bir pay ayır.
Ey gözlerin görmekten âciz olduğu (yüce Allah)!
Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi kurbuna (yakınlığına) yaklaştır.
Ey mertebesi yanında diğer bütün mertebeler küçük kalan (yüce Allah)! Muhammed ve Âline salât eyle
ve bizi katında değerli kıl.
Ey haberlerin içyüzü indinde aşikâr olan (yüce Allah)! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi yanında
rüsva etme.
Allah’ım! Bağışınla bizi, bağışta bulunanların bağışlarından müstağni kıl; ilişkilerini keserek bizi yalnızlığa itenlere karşı ihsan ve ikramınla bize yet ki, senin
bağışınla başka hiçbir kimseye rağbet etmeyelim ve
senin lütuf ve fazlınla hiçbir kimsenin uzaklaşmasıyla yalnızlık hissetmeyelim.
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizim
aleyhimize değil, lehimize plân düzenle; zararımıza
değil, yararımıza tuzak kur; bizi muzaffer kıl, bize
karşı (kimseyi) zafere ulaştırma.
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi kendinden koru; bizi kendinle koru; bizi kendine doğru hidayet et; bizi kendinden uzaklaştırma. Çünkü
senin koruduğun, daima esenlik içinde olur; hidayet
ettiğin, bilir; kendine yakınlaştırdığın, büyük bir kazanç elde eder.
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi zamanın acımasız felâketlerine, Şeytan’ın kötü tuzaklarına, sultanın acı saldırısına karşı koru Allah’ım! Yetinenler, senin gücünün fazlıyla yetinirler. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve bize
yet. Bağışta bulunanlar, senin bağışının fazlasıyla
bağışta bulunurlar. O hâlde, Muhammed ve Âline
salât eyle ve bize bağışta bulun. Hidayet bulanlar,
senin yüzünün nuruyla hidayet bulurlar. O hâlde,
Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi (doğru yoluna) hidayet et.
Allah’ım! Sen kime yardım ettiysen, artık kimse onu
zelil ve hor edemez. Kime verdiysen, artık kimse
ondan bir şey eksiltemez. Kimi doğru yola hidayet
ettiysen, artık kimse onu şaşırtamaz, saptıramaz. O
hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve izzetinle
bizi kullarından (gelecek zararlardan) koru; yardımınla bizi senden başkasından müstağni kıl; yol göstermenle bizi hak yolda yürüt.
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve kalplerimizin selâmetini azametini anmakta, bedenlerimizin rahatını nimetlerine şükretmekte karar kıl ve
dillerimizi minnettar kaldığımız iyiliklerini anlatmak için aç.
Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve bizi sana
doğru çağıran davetçilerden, sana doğru kılavuzluk
eden hidayetçilerden et; katında özel bir yeri olan
kullarından kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi!