PEYGAMBERLERE YARDIM EDENLERE SELAM DUASI - En Son Sabah Duası Seher Duası

Allah’ım! Yeryüzü ehlinden peygamberlere tâbi
olanları; düşmanlar yalanlamalarıyla peygamberlere karşı çıktıkları zaman peygamberleri gıyaben
(kalben) doğrulayanları; imanın hakikatleriyle onlara gönül verenleri; Adem’den Muhammed’e –Allah’ın
salât ve selâmı ona ve soyuna olsun– kadar her asır ve zamanda o asrın insanları için delil olarak gönderdiğin
hidayet imamlarına, takva ehlinin önderlerine –hepsine selâm olsun– uyanları kendinden bir mağfiret ve
rızvanla an.
Allah’ım! Özellikle de Muhammed’in ashabının,
sahabîliği bilip hakkını eda edenlerin, ona yardımda güzel bir imtihan verenlerin, onu destekleyip
himaye edenlerin, koşarak elçiliğine inananların,
davetini kabulde yarışıp öne geçenlerin, Rabbinin
mesajlarını duyururken kendisine icabet edenlerin;dâvâsı uğruna eşleri ve çocuklarından ayrılanların,
nübüvvetini sağlamlaştırmak için babaları ve oğullarıyla savaşıp onun bereketiyle zafere ulaşanların,
gönüllerinde onun sevgisini besleyerek bu sevgiyle
asla zarara uğramayacak bir ticaret umanların, onun
kulpuna yapışınca kabilelerinden dışlananların, ona
yakınlık gölgesinde yer alınca akrabalıklarından çıkarılanların, Allah’ım, bunların senin için ve senin
yolunda kaybettiklerini unutma. İnsanları senin (dininin) etrafında topladıkları, Resulünle birlikte sana
davet ettikleri için hoşnutluğunla onları hoşnut et.
Senin yolunda kavimlerinin memleketini terk ettikleri, geçim bolluğunu bırakıp geçim darlığına katlandıkları için onları ve dinini yüceltmek için sayılarını
çoğalttığın mazlumları mükâfatlandır.
Allah’ım! Onları (ashabı) güzellikle izleyip; “Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi
bağışla.” (Haşr, 10) diyen; onların yolunda yürüyen,
onların yöneldiği yöne yönelen; onların mizaç ve
meşreplerine göre hareket eden, hiçbir şüphe kendilerini onların basiretlerinden (inançlarından) geri çeviremeyen; onların izinde yürümekte, hidayet meşalelerine uymakta kuşkuya düşmeyen; onlara yardım
eden; dinlerini din edinen; hidayetleriyle hidayetbulan; onlarla ittifak içinde olan; onları (Peygamber’den) kendilerine ilettiklerinde itham etmeyen tâbiîne de en iyi ödülünü ver.
Allah’ım! Günümüzden kıyamet gününe kadar gelip
geçecek olan tâbiîne, onların eşlerine ve soylarına, içlerinden sana itaat edenlere salât eyle. Öyle bir salât
ki, onunla onları sana karşı gelmekten koruyasın;
cennet bahçelerinde yerlerini genişletesin; Şeytan’ın
tuzağına düşmelerine engel olasın; senden medet
umdukları iyi işlerde kendilerine yardımcı olasın;
onları, ansızın hayırlı bir haberle kapıyı çalan hadiselerin dışında, gece gündüz demeyip beklenmedik
bir zamanda baskın yapan felâketlerden koruyasın;
onları rahmetine ümitli olmaya, katındakini arzu etmeye, kulların elindeki şeyler hususunda kötü yargılı olmamaya sürükleyesin. Böylece de onları sana
rağbet etmeye ve senden korkmaya yöneltesin; dünya hayatına aldırışsız kılasın; onlara ahiret için çalışmayı, ölümden sonrası için hazırlanmayı sevdiresin;
canların bedenlerden çıkacağı gün karşılaşacakları
her zorluğu onlara kolaylaştırasın; onları korkunç
fitnelerin meydana getireceği durumlardan, cehennemin kavurucu ateşinden, orada sürekli kalmaktan
kurtarasın; onları takva ehlinin güvenli dinlenme
yerlerine (cennete) yerleştiresin. PEYGAMBERLERE YARDIM EDENLERE SELAM DUASI – En Son Sabah Duası Seher Duası