BU AYETLER BİZİ UYARIYOR! HÜMEZE SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU

BU AYETLER BİZİ UYARIYOR! HÜMEZE SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU
Hümeze Suresi Türkçe Okunuşu

1.Veylül li külli hümezetil lümezeh.
2.Ellezıcemea malev ve addedeh
3.Yahsebü enne malehu ahledeh
4.Kella le yümbezenne fil hutameh
5.Ve ma edrake mel hutameh
6.Narullahil mukadeh
7.Elleti tettaliu alel ef’ideh
8.İnneha aleyhim mü’sadeh
9.Fi amedim mümeddedeh

Hümeze Suresi Türkçe Anlamı

1, 2.Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline!
3.O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.
4.Hayır! Andolsun ki o, Hutâme’ye atılacaktır.
5.Hutame’nin ne olduğunu sen ne bileceksin?
6, 7.O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
8, 9.Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.
BU AYETLER BİZİ UYARIYOR! HÜMEZE SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU,hümeze suresi,hümeze suresi dinle,hümeze suresi ezberle,hümeze suresi meali,hümeze suresi anlamı,cehennem,uyarı ayetleri,cehennemdeki azaplar,cehennem azabı,cehennem nasıl,cehennem nasıl bir yerdir,cehennem nasıl bir şeydir,cehenneme gidecek kadınlar,cehenneme giden,cehennemlikler,cehennemliklerin durumu,hümeze suresi okunuşu