Nazar Duası Peygamber Efendimizin Tavsiyesi

Nazar Duası Peygamber Efendimizin Tavsiyesi
euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh Nazar Duası – Hasede Karşı Dua
Kur’an-ı kerim’de Allah-u Teâlâ’nın emri ile olmak üzere “Nazar Değmesi”nin ve etkisinin hak olduğuna dair delil vardır.

Nitekim Kalem sûre-i şerif’inde şöyle buyurulmaktadır:

(Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semizûz-zikre veyekûlûne innehu lemecnûn. Vemâ hüve illâ zikrun lil-âlemin)

“O kâfirler Zikr’i (Kur’an’ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi ve ‘O bir delidir.’ diyorlardı.

Halbuki o Kur’an âlemler için bir öğüttür.” (Kalem: 51-52)
Mekke kâfirleri Resulullah Aleyhisselâm’a olan şiddetli düşmanlıklarından ve kıskançlıklarından dolayı az daha nazar değdirecekler ve kem gözlerinin kötülükleriyle ellerinden gelse onu yok edeceklerdi.

Nazarı yok eden dua | nazar duası