CUMA GÜNÜ SABAHINIZ BU DUA İLE BAŞLASIN Hayırlı Cumalar

CUMA GÜNÜ SABAHINIZ BU DUA İLE BAŞLASIN Hayırlı Cumalar
Ey Allah’ım! Muhakkak ki ben aczden, tembellikten, korkaklıktan,
(bunaklık derecesinde) ihtiyarlamaktan, borç zararından ve günah
işlemekten Sana sığınırım. Kabir azabından da Sana sığınırım. Hayat
ve mematin (yaşam ve ölümün) fitnesinden de Sana sığınırım. Kabalık
(sertlik ve taş yüreklilik)ten, gaflet, aylet (fakirlik, muhtaçlık)tan, zillet
(zayıf ve önemsiz olmak) ve meskenet (fakirlik ve çaresizlik)ten de
Sana sığınırım; fakirlikten, küfürden, günahkarlıktan, şikak (ayrılık,
parçalanmak ve düşmanlık)tan, süm’a (şöhret hastalığın)dan ve riya
(gösteriş hastalığın)dan da Sana sığınırım. Sağırlık (hakkı
dinlememek)ten, dilsizlik (hakkı söylememek)ten, delilikten,
cüzzamdan, kötü (çaresiz) hastalıklardan ve borç ağırlığından da sana
sığınırım.
*
Ey Allah’ım! Muhakkak ki ben kederden, hüzünden, aczden,
tembellikten, korkaklıktan, borç ağırlığından ve kişilerin bana galip
gelmelerinden (insanlara mağlub olmaktan) Sana sığınırım.
*
Ey Allah’ım! Muhakkak ki ben cimrilikten Sana sığınırım. Korkaklıktan
Sana sığınırım, en rezil ömre redd olunmaktan Sana sığınırım,
dünyanın fitnesinden Sana sığınırım, kabir azabından da Sana
sığınırım.
*
Allah’ım! Nefsime günahlardan korunmasını ilham eyle, onu
ma’siyetten temiz kıl, onu temizleyenlerin en hayırlısı Sensin,
nefsimin maliki ve mutasarrıfı Sensin.
*
Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, Allah korkusu, (Allah saygısı)
duyulmayan kalbden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan
Sana sığınırım.
*
Allah’ım! Muhakkak ki ben korkaklıktan, cimrilikten, kötü ömürden,
kalbin fitnesinden ve kabir azabından Sana sığınırım.