KABUL OLUNACAK REDDEDİLMEYECEK DUA

Hadisi Şerif: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki şey vardır, asla reddedilmezler: Ezan esnasında yapılan dua ile, insanlar birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan dua.”

Kaynak: Muvatta, Nida 7, (1, 70); Ebu Davud, Cihad 41, (2540)

Ravi: Ebu Hüreyre

Hadisi Şerif: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın.”

Kaynak: Müslim, Salat 215, (482); Ebu Davud, Salat 152, (875)

Ravi: Ebu Hüreyre

Hadisi Şerif: Resulullah (sav) anlatıyor: “(Allah’ın kabul ettiği) üç müstecab dua vardır, bunların icabete mazhariyetleri hususunda hiç bir şekk yoktur. Mazlumun duası, müsafirin duası, babanın evladına duası.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 7, (1906), Cennet 2, (2528), Da’avat 139, (3592); Ebu Davud, Salat 364, (1536); İb

Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As

Hadisi Şerif: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İcabete mazhar olmada gaib kimsenin gaib kimse hakkında yaptığı duadan daha sür’atli olanı yoktur.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 50, (1981), Ebu Davud, Salat 364, (1535); Müslim, Zikr 88, (2733); Buhari, Mezalim