DUA Allahım! Âcizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, yaşlılıktan ve cimrilikten sana sığınırım

6.”Allahım! Âcizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, yaşlılıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.”
57. “Allahım! Malın az ve evlâtların çok olmasından dolayı zor ve meşakkatli bir hayat yaşamaktan, helâk olmaktan, kötü âkibetten ve düşmanların başıma gelen belâdan dolayı bana gülmelerinden sana sığınırım.”
58. “Allahım! Bütün işlerimin koruyucusu olan dînimi islah et. Geçim yerim olan dünyamı islah et. (Kıyâmet günü) döneceğim yer olan âhiretimi islah et. (Sana ibâdet ve itaat olan) her hayırlı işte hayatımı uzun kıl. Ölümümü, benim için dünyanın her türlü keder ve üzüntüsünden kurtulma vesilesi bir rahatlık kıl.”
59. “Allahım! Senden hidâyet (üzere kalmayı), bana senin korkunu vermeni, haram olan şeylerden uzak durmayı ve bana zenginlik vermeni dilerim.”
60.”Allahım! Âcizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, cimrilikten,yaşlılıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allahım! Nefsime senin korkunu ver. Onu (her türlü maddî ve mânevî pisliklerden) temizle. Çünkü sen nefisleri en iyi temizleyensin. Sen onun sâhibi ve efendisisin. Allahım! Faydasız ilimden, huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duâdan sana sığınırım.”
61. “Allahım! Beni doğru yola ilet. (Söz ve davranışlarımda) beni doğruya ilet. Allahım! Senden, beni doğru yola ve doğruya iletmeni dilerim.”
62. “Allahım! Nimetinin gitmesinden, sıhhatimin bozulmasından, ansızın gelebilecek belândan ve her türlü gazâbından sana sığınırım.”
63. “Allahım! İşlediğim ve işlemediğim günahların şerrinden sana sığınırım.”
64. “Allahım! Malımı ve evlâtlarımı çoğalt. Rızık olarak bana verdiğin (nimetini) benim için bereketli kıl.”