Allah'ın En Çok Sevdiği Dua

Allah Katında En Sevimli Olan Dua

Resûlullah, bütün Müslümanları da kendisi gibi insanlığın selâmeti için çalışmaya ve duâ etmeye teşvik ederlerdi.
Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Allah katında, kulun şöyle demesinden daha sevimli bir duâ yoktur:

allahkatindaensevimli

«Allâh’ım! Ümmet-i Muhammed’e umûmî bir rahmet ile merhamet eyle!»” (Ali el-Müttakî, no: 3212, 3702)

Bu ulvî merhameti sebebiyle Allah Resûlü, kendisine îmân etmeyen ve hattâ düşmanca davranan insanlara bile bedduâ etmez, onların öldürülmesini istemezlerdi. Aksine onların doğru yolu bulması için duâ eder, canlarına bir zarar gelmeden şerlerini defetmeye çalışırlardı. Zira bir müddet sonra onların veya nesillerinin yalnızca Allâh’a ibadet edeceklerini umuyorlardı.

Allah’ın En Çok Sevdiği Dua

“Allah katında, kulun şöyle demesinden daha sevimli bir duâ yoktur; Allâh’ım! Ümmet-i Muhammed’e umûmî bir rahmet ile merhamet eyle!”
(Ali el-Müttakî, no: 3212, 3702)

Yine şu dualara da devam etmekte büyük fayda vardır:

«Allâh’ım, ümmet-i Muhammed’in hâlini ıslâh eyle!
Allâh’ım, ümmet-i Muhammed’in sıkıntılarını gider!
Allâh’ım, ümmet-i Muhammed’e rahmet eyle!»

Bundan anlaşılan; Müslüman, kendisi için istediğini diğer mahlûkat için ne nisbette istiyorsa, kendi imkânlarını paylaşmaya ne kadar hazırsa, şefkat ve merhamette o kadar merhale kat etmiş ve o nisbette Hazret-i Peygamber’in ahlâkına bürünmüş demektir.