Ziya Paşa Kimdir? Eserleri Nelerdir

ZİYA PAŞA (1825–1880)

 1. Düşünce olarak yeniyi savunduğu halde eskinin tesirinden kurtulamamıştır.
 2. Eski ile yeni arasında sürekli bocalar.
 3. “Şiir ve İnşa” adlı makalesinde dil ve edebiyat hakkındaki düşüncelerini dile getirmiştir.
 4. Atasözü haline gelmiş beyitleri vardır.
 5. Namık Kemal’le kavgalıdır.
 6. “Terkib-i Bend”inde toplumsal yergi vardır.
 7. “Zafername” adlı eseri de bir yergidir. Ali paşa eleştirilmektedir. 1868
 8. Bu eser, kaside, tahmis ve şerh olmak üzere üç bölümden oluşur.
 9. Defter-i Amal (hatıra)
 10. Rüya
 11. Harabat (antoloji)
 12. Emile (çeviri roman)
 13. Eşar-ı Ziya
 14. Arz-ı Hal

Ziya Paşa Kimdir? Eserleri Nelerdir

Gerek sosyal gerekse metafizik konularda yazdığı şiirlerindeki ahlakçı ve filozofça tutumuyla Ziya Paşa, divan şiirindeki “hakimane” şiirin son temsilcisi ve halk filozofu unvanını kazanmıştır. Bu tarz şiirlerinden birçok beyti ve dizesi, birer atasözü sağlamlığı ve sevimliliğiyle belleklerde yer etmiştir.

Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenlerden hangisinin Ziya Paşa’ya ait olduğu söylenemez?

 1. A)İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez

Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez

 1. B)Nâ-merd olayım çarha eğer minnet edersem

Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın

 1. C)Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

 1. D)Pek rengine aldanma felek eski felektir

Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir

 1. E)Ne kaldı rûha teselli şarâbdan başka*

Boğaz’da üç gecelik mâh-tâbdan başka