Şinasi Kimdir? Eserleri ve Özellikleri Nelerdir?

ŞİNASİ (1826–1871)

 1. Tanzimat edebiyatının öncüsüdür.
 2. Tanzimat edebiyatının kurucularındandır.
 3. Şiir de yazmış olmakla beraber asıl ününü gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla sağladı.
 4. Çıkardığı Tasvîr-i Efkâr gazetesinde halkın anlayacağı bir dille yazmanın gerekliliğini savundu.
 5. Nesirde noktalama işaretlerini kullanarak düşüncelerini kısa, yalın cümlelere anlattı.
 6. Konuşma dilini başarıyla kullanarak batı tekniğine uygun tiyatronun ilk örneğini de o verdi.
 7. Şiirlerin konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine önem vermiştir.
 8. Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri Tercüme-i Manzume kitabında toplamıştır.
 9. Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.
 10. Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.
 11.  Klasisizm akımından etkilenmiştir.
 12. Dilde sadeleşme akımına öncülük etmiştir.
 13. İlk özel gazeteyi Agâh Efendi’yle birlikte çıkarmıştır. Tercüman-ı Ahval)
 14. İlk kez noktalama işaretlerini kullanmıştır.
 15. Konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.
 16. Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.
 17. Namus, adalet, hak, zulüm vb. kelimeleri ilk o kullanmıştır.
 18. Fıkra, eleştiri, makale gibi türleri gazete yoluyla edebiyatımıza kazandırmıştır.
 19. 1859’da Lamartine, Racine’den çeviriler yapmıştır.
 20. La Fontaine’den ilk şiir çevirilerini yapmıştır.
 21. Asıl ününü gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla sağlamıştır.
 22. “Tasvir-i Efkâr” adlı gazeteyi çıkarmıştır.
 23. “Durub-ı Emsal-i Osmaniye”
 24. “Tercüme-i Manzume” (Fransızcadan Türkçeye çevirdiği şiirlerdir.)
 25. “Müntehabat-ı Eş’ar”
 26. “Şair Evlenmesi” 1860’ta Tercüman-ı Ahval’de tefrika edilmiştir.
 27. Batılı anlamda ilk tiyatro eserini yazmıştır.( Şair Evlenmesi) 1860
 28. İlk özel gazeteler olan Tercüman-ı Ahval (Agâh Efendi’yle birlikte) ve Tasvir-i Efkâr gazetelerini çıkarmıştır.
 29. Eşek ile Tilki, Kara Kuş Yavrusu ile Karga, Arı ile Sivrisinek
 30. Kamus-ı Osmanî
 31. “Düzenlemeler” anlamına gelen “Tanzimat”, bir bakıma Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı kurumlarıyla Batı’ya yönelişi demektir. Tanzimat Döneminde Batı’yı yakından tanımış, Batı uygarlığının önemini kavramış kimi Türk aydınları, yaşayış, bilim, sanat ve edebiyat yönünden Batı ile bağlantılar kurmuşlardı. 1860 yılında Agâh Efendi ile Şinasi’nin birlikte çıkardıkları —- adlı gazete ile Tanzimat edebiyatı başlamış oldu.

Şinasi Kimdir? Eserleri ve Özellikleri Nelerdir?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. A) Tercüman-ı Ahval *
 2. B) Ceride-i Havadis
 3. C) Takvim-i Vakayi
 4. D) Tercüman-ı Hakikat
 5. E) Tasvir-i Efkâr