Halk Hikayesi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

HALK HİKÂYESİ:

Halk Kikayesi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

 1.  Nazım-nesir karışıktır.
 2. Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.
 3. Kişiler gerçek hayattakilere yakındır, olağanüstülükler sınırlıdır.
 4. Oluşturuldukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.
 5. Anlatıcıları okuryazar, az çok kültürlü kişilerdir.
 6. Halk hikâyeleri a) Döşeme b) Asıl hikâye c) Dua olmak üzere üç bölümden oluşur.
 7. Olayların geliştiği bölümler nesir, duyguların yoğun olarak anlatıldığı bölümler nazım şeklindedir.
 8. Hikâyelerden bazılarının yaratıcısının serüvende yer alan âşıklar olduğu ileri sürülür.
 9. Destan geleneğinden roman, hikâye geleneğine geçiş dönemi eserleridir.
 10. Hikâye türünün en eski örnekleridir.
 11. Konularını gerçek hayattaki -genellikle kavuşulamayan- aşklardan alır.
 12. Sevgiliye kavuşma yolundaki maceraları anlatan hikâyelerdir.
 13. Aşk konusunun işlendiği halk hikâyeleri ve kahramanlık konusunun işlendiği halk hikâyeleri olarak ikiye ayrılsa da, birçoğunda aşk ve kahramanlık iç içedir.
 14. Yer yer masal ve destan özellikleri gösterir.
 15. Olay ve kişiler gerçeğe daha yakındır.
 16. Ozan ya da âşık adı verilen kişiler tarafından anlatılır.
 17. Saz eşliğinde anlatılır.
 18. Kahraman, idealist bir tiptir.
 19. Alp tipi, yerini âşık tipine bırakmıştır.
 20. Başlangıçta kahramanlık, sonra kahramanlık ve aşk daha sonra sadece aşk konuları işlenmiştir.
 21. Hem epik eserlerin hem de modern roman ve hikâyelerin kişi ve olaylarını içerir.
 22. Her çeşit olay yer alabilir.
 23. Halk şiirinin bütün şekillerine rastlamak mümkündür.
 24. Halk hikâyelerinin tanınmasında ve yayılmasında 15. yüzyıldan sonra meddahların büyük rolü olmuştur.
 25. Hikâyeyi anlatan âşık, dinleyicilerin ilgilerini çekmek için onlarla şakalaşabilir.
 26. Arzu ile Kamber
 27. Âşık Garip (Eflatun Cem Güney)
 28. Derdi Yok ile Zülfü Siyah
 29. Dertli Kaval (Eflatun Cem Güney)
 30. Elif ile Mahmut
 31. Emrah ile Selvihan Hikâyesi (Ercişli Emrah)
 32. Erciş ile Emrah
 33. Ferhat ile Şirin
 34. Gül ile Ali Şir
 35. Gül ile Sitemkâr
 36. Kerem ile Aslı (Eflatun Cem Güney)
 37. Melihşah ile Güllühan
 38. Sevdakar (Âşık Şenlik)
 39. Tahir ile Zühre (Eflatun Cem Güney)
 40. Yusuf ile Züleyha
 41. Arslan Bey (Kahramanlık konulu)
 42. Battal Gazi (Kahramanlık konulu)
 43. Beyböyrek (Kahramanlık konulu)
 44. Eşref Bey (Kahramanlık konulu)
 45. Kan Kalesi (Kahramanlık konulu)
 46. Kirmanşah (Kahramanlık konulu)
 47. Köroğlu (Kahramanlık konulu)
 48. Latif Şah (Âşık Şenlik) (Kahramanlık konulu)
 49. Salman Bey (Âşık Şenlik) (Kahramanlık konulu)
 50. Şah İsmail (Kahramanlık konulu)