DURUM HİKÂYESİ (ÇEHOV TARZI HİKÂYE)

DURUM HİKÂYESİ (ÇEHOV TARZI HİKÂYE)

DURUM HİKÂYESİ (ÇEHOV TARZI HİKÂYE):

 1.  “Çehov tarzı hikâye” de denir.
 2. Günün herhangi bir kesiti hikâye konusu olabilir.
 3. Günlük hayatın en sade en silik durumları konu edinilir.
 4. Anlatım olaya yaslandırılmaz.
 5. Geleneksel anlamda serim, düğüm ve çözümü yoktur.
 6. Olaydan çok yoruma yer verilir.
 7. Psikolojik tahlillere (çözümlemelere) yer verilir.
 8. Farklı çağrışım ve izlenimler uyandırır.
 9. Yazarın bir plan yapma zorunluluğu yoktur.
 10. Merak öğesi, durum hikâyelerinde kişisel ve sosyal yorumlardan, duygu ve hayallerden sonra gelir.
 11. Durum hikâyelerinde belli bir düşünce güdülmez.
 12. Yazar kendi kişiliğini saklar.
 13. Durum hikâyelerinde hikâye kahramanları tam olarak tanıtılmaz
 14. Kişilerin yaşam koşulları, zaman ve mekâna bağlı olarak, doğal anlatım içinde okuyucuya sezdirilir.
 15. Durum hikâyesinin Türk edebiyatındaki temsilcileri:
 16. Sait Faik Abasıyanık
 17. Memduh Şevket Esendal
 18. Oktay Akbal
 19. Vüs’at O. Bener
 20. Tarık Buğra
 21. Modernizmi esas alan yazarlar
 22. Sait faik Abasıyanık, durum hikâyesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biridir. Son Kuşlar, Semaver, Sarnıç, Kumpanya, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Az Şekerli, Tüneldeki Çocuk, Şahmerdan
 23. Memduh Şevket Esendal durum hikâyesinin temsilcisidir.  Otlakçı, Ev Ona Yakıştı, Hava Parası, Mendil Altında, İhtiyar Çilingir, Veysel Çavuş

DURUM HİKÂYESİ (ÇEHOV TARZI HİKÂYE)