AHMET MİTHAT EFENDİ KİMDİR ESERLERİ NELERDİR

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844–1912)

 1. Çok sayıda eseri vardır.
 2. Yetmiş beygir kuvvetinde yazar, yazı makinesi olarak tanınır.
 3. Kendisine hace-i evvel (ilk öğretmen) denir.
 4. Geniş halk topluluklarına seslenmiştir.
 5. Eserlerini, çağına göre, konuşma diliyle ve sade bir üslupla yazmıştır.
 6. Tiyatro, roman, gezi, tarih, anı gibi değişik türlerde eser vermiştir.
 7. Romanlarında, olayın akışını kesen açıklamalara yer vermiştir.
 8. Zamanında çok okunan ve sevilen bir romancıdır.
 9. Halkta oluma isteği uyandırmayı amaçlar.
 10. Okuyucunun ilgisini canlı tutar.
 11. Geniş halk kitlelerine okumayı sevdirmiştir.
 12. Halka okumayı sevdirmeyi amaçlar.
 13. Okuyucunun genel bilgisini genişletmeyi amaçlar.
 14. Romanları teknik yönden kusurludur.
 15. Kimi romanlarında realizmin izleri vardır.
 16. Kimi romanlarında yerli hayat sahneleri vardır.
 17. Halkın alışık olduğu meddah ağzını romana uygulamıştır.
 18. Türk halk tiyatrosunun özelliklerinden yararlanmıştır.
 19. Her türde eser vermiştir.
 20. Edebiyat yazarının coğrafya, fizik, sosyoloji tarih gibi her alanda bilgisi olması gerektiğine inanır.
 21. Sanat toplum içindir anlayışındadır.
 22.  Servet-i Fünuncuları Dekadanlar diye suçlar.
 23. Türk örf ve adetleri korunmalıdır.
 24. “Tercüman-ı Hakikat” gazetesini çıkarır.
 25. İlk hikâyeleri yazar: “Letaif-i Rivayat”
 26. Kıssadan Hisse
 27. “Felatun Bey ve Rakım Efendi” (roman)  Bu romanda Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasının yarattığı sonuçlar işlenmiştir.
 28. Hasan Mellah (roman)
 29. Hüseyin Fellah (roman)
 30. Henüz On Yedi Yaşında (roman)

AHMET MİTHAT EFENDİ KİMDİR ESERLERİ NELERDİR

Onun için, edebiyat bir araçtır. Halkın kültürel düzeyini yükseltmek için, halkın anlayabileceği bir dille yazdıklarını biçimlendirir. Nitekim romanlarındaki öğreticiliğin özünde böyle bir kaygı vardır. Ayrıca romanlarında özellikle ahlak, toplumsal adalet kavramlarına ağırlık verir.

Bu parçada sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A)Şinasi
 2. B)Ahmet Mithat Efendi*
 3. C)Abdülhak Hamit Tarhan
 4. D)Muallim Naci
 5. E)Recaizade Mahmut Ekrem

3       Onun için, edebiyat bir araçtır. Halkın kültürel düzeyini yükseltmek için, halkın anlayabileceği bir dille yazdıklarını biçimlendirir. Nitekim romanlarındaki öğreticiliğin özünde böyle bir kaygı vardır. Ayrıca romanlarında özellikle ahlak, toplumsal adalet kavramlarına ağırlık verir.