“Ya bir yol açın ya da yoldan çekilin” hakkında kompozisyon

“Ya bir yol açın ya da yoldan çekilin”  hakkında kompozisyon örneğini sizinle paylaşıyoruz.
KOMPOZİSYON 
İnsanın hayatı  çok garip aşamalarla bazen tuhaf bazen acı bazen neşeli ve gariplikler içinde serüvenine devam eder. Bazen engellerle karşılalır ve bu engeli aşmak için çeşit çeşit çareler arar. Bazen başarılı  olur bazen ezilir. Kimi insan da baştan kabullenir. Baş etmekten mücadele etmekten en başta vazgeçer.
Gariptir insan oğlu. İçindeki benlik duvarını aşamaz. Hep kendisinin doğru ve hakkı olduğunu iddia eder. Oysa bu benlikten bşr an sıyrılsa başka fikirleri başka çözümleri de görecektir. Görecek ve bir alternatifin farklı bir yol gösterdiğini anlayacaktır. Bu durumda hem kendisi hem de çevresi rahat edecek. Rahat edecek etmesine ama gel gör ki buna nasıl şkna olacak. Dediğim dedik çaldığım düdük.  DEVAMI