Klasizm Ne Demektir? Özellikleri Nelerdir? Öncüleri Kimlerdir?

KLASİSİZM 
 1. 17. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmıştır.
 2. Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 3. Düzenlilik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık, idealleştirme gibi özellikler vardır.
 4. Duygular kesinlikle aklın denetimine alınmalıdır.
 5. Boileau, Lart Poetigue (Şiir Sanatı) adlı eserinde klasisizmin ilkelerini belirlemiştir.
 6. Akıl, mantık ve sağduyuya önem verilmiştir.
 7. Tabiatı taklit etmeye çalışan, her şeyde akıl ve mantığı ön plana alan bir akımdır.
 8. Duygu ve coşkuları akıl yoluyla denetleme amacı güderler.
 9. İnsanın değişmeyen duygu ve düşüncelerini işlerler.
 10. Kuralcı bir sanat akımıdır.
 11. Bedensel ya da ruhsal sorunları olmayan seçkin, olgun kahramanlar seçilir. DEVAMI