SOHBET (SÖYLEŞİ) ÖZELLİKLERİ

SOHBET (SÖYLEŞİ):

SOHBET (SÖYLEŞİ) ÖZELLİKLERİ

 1. Gazete ve dergi yazılarıdır.
 2. Sohbet yerine söyleşi kelimesi de kullanılır.
 3. Herhangi bir konu hakkında yazılabilir.
 4. Öğretici metindir.
 5. Sohbetlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.
 6. Sohbetlerde yazar, kişisel duygu ve düşüncelerini anlatır.
 7. Sohbette okuyucuyu düşündürmek veya kendi düşüncesine çekmek amaçlanır.
 8. Sohbet, okuyucuyla konuşuluyormuş gibi yazılır.
 9. Sohbette senli benli bir üslubu vardır.
 10. Sohbette atasözü, deyim, fıkra, yerel söyleyişler ve nüktelerden faydalanılır.
 11. Sohbet, giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşur.
 12. Sohbette içten bir dil ve anlatımı vardır.
 13. Sohbette anlaşılması güç cümlelere yer verilmez.
 14. Sohbette yalın, akıcı, açık, anlaşılır bir anlatımı vardır.
 15. Sohbette kısa cümleler kurulur.
 16. Sohbette genellikle devrik cümleler kurulur.
 17. Ahmet Rasim, Şevket Rado, Atilla İlhan sohbet tarzı yazılarıyla tanınır
 18. Ahmet Mithat Efendi: Musahabat-ı Leyliye 20 kitaplık seri
 19. Ahmet Rasim: Ramazan Sohbetleri
 20. İsmail Habib Sevük: Edebi Sohbetler
 21. Şevket Rado: Aile Sohbetleri
 22. İlber Ortaylı: Tarih sohbetleri
 23. Nihat Sami Banarlı: Edebi Sohbetler (Hürriyet gazetesindeki köşesinin adı)
 24. Nihat Sami Banarlı: Şiir ve Edebiyat Sohbetleri 1-2
 25. Nihat Sami Banarlı: Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri