HALK EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

HALK EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

NOT: Bu cümleler ÖYS ve LYS’lerde çıkmış sorulardaki cümlelerden yola çıkılarak yazılmıştır. Tamamı 160 maddeden oluşan bu çalışmanın sadece 30 maddesi örnek olarak verilmiştir.

HALK EDEBİYATI:

 1.  “—————–”, dağ, at, yayla gibi doğayla ilgili varlıkları ve sevgiliyi övüp yüceltmek için söylenen şiir türüdür.
 2. “—————–”, özel bir ezgiyle okunan, Tanrı’ya övgü ve yakarma amacıyla söylenen şiir türüdür.
 3. “—————–”, kahramanlık konulu halk şiirleridir.
 4. “—————–”, ayrılık, aşk ve doğa konuları hakkında yazılan halk şiiri türüdür.
 5. “—————–”, ayrılık, aşk ve doğa konuları üzerinde on birli hece ölçüsüyle ve değişik uyak düzenleriyle kurulup saz eşliğinde söylenen, —————– dörtlükten oluşan, lirik şiir türüdür.
 6. “—————–”, değişik uyak düzenleriyle kurulabilir.
 7.  “—————–”, on birli hece ölçüsüyle yazılan halk şiiri türüdür.
 8. “—————–”, —————– dörtlükten oluşan, lirik şiir türüdür.
 9. “Mâni”, genellikle ——- dizeli, ——- hece ölçüsüyle oluşturulan, uyakları “——” dizilişinde olan ve başta aşk olmak üzere çeşitli konularda söylenen şiir türüdür.
 10. “Semai”, ——– da yazılabilen halk şiiri türüdür.
 11. —————- hece ölçüsüyle ya da aruzla yazılan semai ve sevgi, doğa, güzellik gibi konuların işlendiği şiir türüdür.
 12. “Semai”, sekizli ———- ölçüsüyle yazılan şiir türüdür.
 13. “Semai”, sevgi, doğa, güzellik gibi konuların işlendiği ——- türüdür.
 14. Ağıt, ——-halk edebiyatı ürünlerindendir.
 15. ——— eserlerden biri de masallardır.
 16. ——– yazanlar bulunmakla birlikte halk şairlerinin kullandıkları asıl ölçünün —— olması halk şairlerinin ortak özelliğidir.
 17.  ——- adı verilen şairler eserlerinde devrin bazı sosyal olaylarını ele alırlar.
 18. Âşık Veysel, ———– döneminde yetişmiş bir halk şairidir.
 19. ————-, gönül gözüyle yazdığı şiirlerde birlik, beraberlik, yurt sevgisi, güzellik, gurbet, ayrılık duygularını dile getirmiştir.
 20. Âşık Veysel, ——– şiirimizin güçlü, soluklu bir şairidir.
 21. Âşık Veysel, kendini yedi yaşından itibaren saza, söze, şiire, —————–ye vererek dış dünyasının karanlığını, gönül dünyası ile aydınlatmıştır.
 22. Âşık, bir yönüyle eski ——– (epope) geleneğini sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının belirttiği gibi ‘sevda şiirleri” söyleyen bir sanatçıdır.
 23. Âşık, Türk halk edebiyatında ———- yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir.
 24. Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, onun erdemlerini, iyi yönlerini dile getirmek amacıyla yazılan şiirlere verilen addır. Ölen bir kişi için yazılan bu tür şiirlere divan edebiyatında ———-,  halk edebiyatındaysa ——— denmiştir.
 25. Cinaslı —————–lerde ilk dize uyak oluşturma amacıyla kullanılmıştır.
 26. Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi Âşık Veysel’in şiirleri “————’’ adlı kitapta bir araya getirmiştir.
 27. Divan edebiyatında “hicviye” denilen alaylı yergi şiirinin halk edebiyatındaki karşılığı —————–dır.
 28. ——– edebiyatında da ——- edebiyatında da şiirlerin adları yoktur; konu bütünlükleri bulunmadığı gibi. Bu yüzden, örneğin yağmur konusunu arayacaksanız baştan sona bütün şiirleri taramalısınız.
 29. Divan edebiyatındaki “gazel”in konu bakımından halk edebiyatındaki benzeri —————–dır.
 30. Dostlar Beni Hatırlasın, ———-’in şiirlerinin toplandığı bir kitaptır.