HABER YAZILARI ÖZELLİKLERİ

HABER YAZILARI:

HABER YAZILARI ÖZELLİKLERİ

 1. Gazete: Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz her gün veya belirli aralıklarla çıkarılan yayındır.
 2. Haber: İletişim ve yayın organlarıyla verilen bilgidir.
 3. Sütun: Sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış dar bölümlerinden her birine sütun denir.
 4. Sürmanşet: Gazetelerin birinci sayfasında logonun üzerinde kullanılan başlığa sürmanşet denir.
 5. Manşet: Gazetelerin ilk sayfalarının üst bölümüne büyük puntolarla konulan başlığa manşet denir.
 6. Muhabir: Basın ve yayın organlarına haber toplayan kimseye muhabir denir.
 7. Ajans: Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluşa ajans denir.
 8. Asparagas: Yalan, uydurma haberlere asparagas denir.
 9. Tekzip: Haberi yalanlamaya tekzip denir.
 10. Sansasyonel: Dikkat çeken, çarpıcı, beklenmedik demektir. Haber uçurmak, yollamak, göndermek, vermek, getirmek, almak, alamamak, atlamak, çıkmamak, salmak, haberi olmamak, ne haber, haberin olsun,  çocuktan al haberi,  kara haber, acı haber gibi deyimler vardır.
 11. Haber ajansı, haber bülteni, haber stüdyosu, haber bürosu, haber kaynağı ana haber, ana haber sunucusu, haber spikeri gibi terimler vardır.
 12. Haber Geçmek: Muhabirin bulunduğu yerden haber merkezine haberleri iletmesine veya ajansların son dakika gelişmelerini alt yazılarla duyurmalarına haber geçmek denir.
 13. Haber Atlatmak: Muhabirin kimsenin farkına varmadığı bir haberi görüp duyurmasına haber atlatmak denir.
 14. Haber Atlamak: Muhabirin önemli bir haberi gözden kaçırmasına denir.
 15. Amaç, haber ve bilgi vermektir.
 16. Kelimeler, gerçek anlamında kullanılır.
 17. Gazetede spor, ekonomi, siyaset, güncel olaylar, magazin, kültür-sanat, televizyon, çocuk, aktüalite, yorum ve sağlıkla alakalı haberler, sayfalar bulunur.
 18. Haber, doğru olmalı.
 19. Haber, ilginç olmalı.
 20. Haber, inandırıcı olmalı.
 21. Haber, sağlam kaynaklara dayandırılmalı.
 22. Haber yazısının sade, açık ve anlaşılır bir dil ve anlatımı olmalı.
 23. Haber yazısı, bir plana göre yazılır.
 24. Haberin girişinde olay birkaç cümleyle özetlenir.
 25. Haber yazısı,  5N 1K (Ne, nerede, nasıl, ne zaman, neden, kim) sorularına cevap vermeli.
 26. Haber yazılarında dil göndergesel işlevde kullanılır.
 27. Haber yazılarında açıklama tekniği kullanılır.
 28. Haber yazılarında basit, kurallı cümleler kurulur.
 29. Haber tarafsız ve yorumsuz verilmeli, yorum yapılmamalı, nesnel olunmalıdır.
 30. Manşet, haberi özetleyici, merak uyandırıcı, dikkat çekici olmalı.
 31. Gazeteci haber kaynağını açıklamaya zorlanamaz.
 32. Haber, resmi makamlardan, haber ajanslarından veya özel yollarla (halkın arasından) alınmış olabilir.