ROMANTİZM

ROMANTİZM:

 1. Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 2. Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 3. 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
 4. Bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişiselliğe, kendiliğindenciliğe, sınırları aşıp zorlayıp geçmeye önem verilir.
 5. Konuya önem verilir.
 6. Din duygusu ve milli konulara yer verilir.
 7. Sanatçının hürriyetini savunur.
 8. Bu akımın özgürlük düşüncesi ve toplumculuk anlayışı Tanzimat sanatçılarına çekici gelmiştir.
 9. Klasisizmin katı kurallarının sanatçıyı sıktığına inanılır.
 10. Tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevidir.
 11. Doğa tasvirlerine yer verilir.
 12. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek sanatın görevidir.
 13. Ak- kara çatışmasına, karşıtlıklara yer verilir.
 14. Kahramanlar, halkın arasından veya tarihten çarpıcı kişiler seçilir.
 15. Victor Hugo, 1827’de yazdığı Cromwel adlı eserinin önsözünde ilkelerini belirtmiştir.
 16. Rousseau, Voltaiere, Montesguieu, Shakespeare romantizmin hazırlayıcıları olmuşlardır.
 17. Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir.
 18. VİCTOR HUGO: Sefiller, Notre Dame de Paris, Hernani, Cromwel,
 19. SHAKESPEARE: Trajedileri: Hamlet, Romeo ve Julliette, Macbeth, Othello, Kral Lear; Komedileri: Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Windsorlu Şen Kadınlar
 20. JEAN JAC ROUSSEAU: Emile, İtiraflar, Toplum Sözleşmesi
 21. VOLTAİRE: Zadig (roman), Candide (roman)
 22. MONTESGUİEU: Kanunların Ruhu (felsefe kitabı), İran Mektupları
 23. LAMARTİNE: Graziella (roman), Raphael (roman),
 24. SCHİLLER: Wilhelm Tell, Don Carlos, Haydutlar, Mary Stuart
 25. DANİEL DEFOE: Robinson Cruise
 26. JONATHAN SWİFT: Gülliverin Gezileri
 27. ALEXANDRE DUMAS: Üç Silahşörler, Monte Cristo Kontu
 28. CHATEAUBRİANDE: Atala, Rene
 29. ALFRED DE MUSSET: Geceler, Şamdan
 30. ALFRED DE WİGNY: Kurdun Ölümü, Çoban Evi,
 31. JOHAN WOLFGANG GOETHE: Faust, Genç Wertherin Acıları (mektup biçiminde yazılmış bir psikolojik romandır. Rousseau’nun bir eserinin etkisiyle yazılmıştır. Wilhelm Meister, Wilhelm Meisterin Seyahatı, Egmont (dram)
 32. LORD BYRON: Kabil, Sardanapal, Don Juan, Dara Childe Harlondun Gezisi
 33. PUŞKİN: Yüzbaşının Kızı (roman), Maça Kızı (roman), Kafkas Esir (şiir kitabı), Çingeneler (şiir kitabı), Bahçesaray Çeşmesi, Dubrovski
 1. Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem Türk edebiyatında romantizmin temsilcileridir.