KLASİSİZM

KLASİSİZM

 1. 17. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmıştır.
 2. Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 3. Rasyonalizm (akılcılık) felsefesi doğuşunda etkili olmuş.
 4. Akıl, doğru ve gerçeği bulmanın temel aracıdır. Duygular kesinlikle aklın denetimine alınmalıdır.
 5. Akıl, mantık, sağduyuya önem verilmiştir.
 6. Tabiatı taklit etmeye çalışan, her şeyde akıl ve mantığı ön plana alan bir akımdır.
 7. Duygu ve coşkuları akıl yoluyla denetleme amacı güderler.
 8. Düzenlilik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık, idealleştirme gibi özellikler vardır.
 9. Boileau, Lart Poetigue (Şiir Sanatı) adlı eserinde ilkelerini belirlemiştir.
 10. İnsanın değişmeyen duygu ve düşüncelerini işlerler.
 11. Kuralcı bir sanat akımıdır.
 12. Sanatta mutlaka uyulması gereken kurallar vardır.
 13. Bedensel ya da ruhsal sorunları olmayan seçkin, olgun kahramanlar seçilir.
 14. İnsan dışında hiçbir şey önemsenmemiş, giysi dekor, doğa görüntüleri ihmal edilmiştir.
 15. Eleştiri, deneme, fabl, mektup, felsefe, tiyatro alanlarında eserler vermişlerdir.
 16. Üslup, açık, süssüz, yapmacıklıktan uzak olmalıdır.
 17. Konular, mutlaka Yunan ve Latin edebiyatlarından alınır.
 18. Günlük gelip geçici konuları değil yüzyıllara dayanabilecek kalıcı konuları seçerler.
 19. Konuya değil işleniş tarzına önem verilir. Komedya ve tragedyaların kendisine göre kuralları vardır.
 20. Ahlaki açıdan örnek olma amaçlanmıştır.
 21. Biçim kusursuzluğuna önem verilir.
 22. Yazar kendisini gizler.
 23. Boileau: Lart Poetigue (Şiir Sanatı), Satires, Epitres (manzum mektup)
 24. La Fontaine: Fabllar
 25. Pierre Corneille: Horace, La Cid, Cinna, Andromede
 26. Racine: Andromague, İphigenie, Phedre, Esther
 27. Fenelon: Telemak
 28. Descartes: Felsefecidir, Yöntem Üzerine Nutuk, Tutkular Kitabı
 29. Paskal, felsefecidir. Düşünceler, Taşra Mektupları
 30. La Bruiere: Karakterler
 31. Moliere: Gülünç Kibarlar, Hastalık Hastası, Zoraki Koca, Zoraki Hekim, Kibarlık Budalası, Tartüffe, Cimri, Scapin’in Dolapları
 1. Türk edebiyatında Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Ali Bey, Yusuf Kamil Paşa klasisizmin temsilcisidirler.