Romantizm ne demektir? Özellikleri nelerdir? Öncüleri Kimlerdir?

ROMANTİZM

Romantizm ne demektir? Özellikleri nelerdir? Öncüleri Kimlerdir?

 1. Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 2. Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 3. 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
 4. Bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişiselliğe önem verilir.
 5. Konuya önem verilir.
 6. Din duygusu ve milli konulara yer verilir.
 7. Sanatçının hürriyeti savunulur.
 8. Bu akımın özgürlük düşüncesi ve toplumculuk anlayışı Tanzimat sanatçılarına çekici gelmiştir.
 9. Klasisizmin katı kurallarının sanatçıyı sıktığına inanılır.
 10. Tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevidir.
 11. Doğa tasvirlerine yer verilir.
 12. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek sanatın görevidir.
 13. Ak- kara çatışmasına, karşıtlıklara yer verilir.
 14. Halkın arasından veya tarihten çarpıcı kişiler seçilir.
 15. Kahramanlar sıradan, yardıma muhtaç kişilerdir.
 16. Victor Hugo, 1827’de yazdığı Cromwel adlı eserinin önsözünde ilkelerini belirtmiştir.
 17. Rousseau, Voltaiere, Montesguieu, Shakespeare romantizmin hazırlayıcılarıdır.
 18. Bir 18. yüzyıl düşünürü olan J.J. Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun, yaşadığımız şeylerin, aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadığını sormamız gerektiğini söyler. (2011-LYS)
 19. Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir. (2011-LYS)
 20. Ona göre, gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hâle getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır. (2011-LYS)
 21. VİCTOR HUGO: Sefiller, Notre Dame de Paris, Hernani, Cromwel, Cezalar, Akşam Işıkları, Kral Eğleniyor, Işıklar ve Gölgeler, Ruy Blas, Sonbahar Yaprakları
 22. SHAKESPEARE: Trajedileri: Hamlet, Romeo ve Julliette, Macbeth, Othello, Kral Lear; Komedileri: Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Windsorlu Şen Kadınlar
 23. JEAN JAC ROUSSEAU: Emile, İtiraflar, Toplum Sözleşmesi, Yeni Heleise
 24. VOLTAİRE: Zadig (roman), Candide (roman), Felsefe Mektupları, Henriade Destanı
 25. MONTESGUİEU: Kanunların Ruhu (felsefe kitabı), İran Mektupları
 26. LAMARTİNE: Graziella (roman), Raphael (roman), Bir Meleğin Düşmesi (şiir kitabı), Şairane Düşünceler (şiir kitabı)
 27. SCHİLLER: Wilhelm Tell, Don Carlos, Haydutlar, Hile ve Sevgi, Mary Stuart
 28. DANİEL DEFOE: Robinson Cruise
 29. JONATHAN SWİFT: Gülliverin Gezileri
 30. ALEXANDRE DUMAS: Üç Silahşörler, Monte Cristo Kontu
 31. CHATEAUBRİANDE: Atala, Mezar Ötesinden Anılar, Rene
 32. ALFRED DE MUSSET: Geceler, Şamdan, Tanrıya Bağlanan Umut, Bir Zamane Çocuğunun İtirafları
 33. ALFRED DE WİGNY: Kurdun Ölümü, Çoban Evi, Zeytin Dağı
 34. JOHAN WOLFGANG GOETHE: Faust, Genç Wertherin Acıları (mektup biçiminde yazılmış bir psikolojik romandır. Rousseau’nun bir eserinin etkisiyle yazılmıştır. Wilhelm Meister, Wilhelm Meisterin Seyahatı, Egmont (dram)
 35. LORD BYRON: Kabil, Sardanapal, Don Juan, Dara Childe Harlondun Gezisi
 36. PUŞKİN: Yüzbaşının Kızı (roman), Maça Kızı (roman), Kafkas Esir (şiir kitabı), Çingeneler (şiir kitabı), Bahçesaray Çeşmesi, Dubrovski
 37. Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem Türk edebiyatında romantizmin temsilcileridir.

Romantizm ne demektir? Özellikleri nelerdir? Öncüleri Kimlerdir?