Peyami Safa Fatih-Harbiye Romanı Özeti

Peyami Safa Fatih-Harbiye Romanı Özeti

FATİH-HARBİYE: Peyami Safa’nın romanıdır. Peyami Safa’nın Doğu-Batı, alafrangalık, yerlilik, şarklılık, ruh, madde gibi sosyal ve felsefi konuları derinliğine ele aldığı romanlardan biridir. Şinasi ve Neriman çocukluk arkadaşlarıdır. Neriman’ın babası Faiz Bey’dir ve Şinasi’yi çok sevmektedir. Herkes bir gün Şinasi ile Neriman’ın evleneceğini düşünmektedir. Neriman ve Şinasi İstanbul’da konservatuarda okuyan iki gençtir.
Neriman, Fatihli muhafazakâr geleneklerine bağlı bir ailenin kızıdır. Fakat Harbiye’de yaşanan, balolu, çaylı ve hareketli alafranga hayatlara özenmektedir. Neriman, oturduğu mevki olan Fatih’i sevmemektedir. Çünkü Fatih, Doğu’yu, gelişmemişliği ve eskiyi temsil eder.  Muhafazakâr bir genç olan Şinasi ile Neriman birbirlerini severler. Ancak Neriman Batı tarzı hayata özenmektedir. Giderek Neriman, Şinasi’den soğumaya başlar.  Şinasi ile Neriman’ın hayat anlayışlarındaki farktan dolayı sevgileri uzun sürmez.
Bir gün Macit, denilen yakışıklı, zengin ve kibar birisiyle tanışır. Macit, Harbiye’de oturmaktadır. Harbiye, gelişmişliği ve Batı’yı simgeler. Babası ona Şinasi ile evlenmesini teklif eder. Neriman Alafranga bir hayat yaşayan Macit’le tanıştıktan sonra Macit’le arkadaşlık kurar. Neriman, kendi muhitinden olan ve onu derin aşkla seven Şinasi’yi bırakarak Beyoğlu genci Macit ile düşüp kalkmaya başlamıştır. Neriman, bu arada alafranga hayatın çirkinliklerini de görmüş ve sonunda bu hayatın hiç de umduğu gibi olmadığı gerçeğini fark etmiştir. Bir gün Macit Neriman’a balo davetiyesi verir ve baloya davet eder. Neriman baloya gitmeyi çok istemektedir.  DEVAMI