Klasizm Ne Demektir? Özellikleri Nelerdir? Öncüleri Kimlerdir?

KLASİSİZM 

 1. 17. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmıştır.
 2. Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 3. Düzenlilik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık, idealleştirme gibi özellikler vardır.
 4. Duygular kesinlikle aklın denetimine alınmalıdır.
 5. Boileau, Lart Poetigue (Şiir Sanatı) adlı eserinde klasisizmin ilkelerini belirlemiştir.
 6. Akıl, mantık ve sağduyuya önem verilmiştir.
 7. Tabiatı taklit etmeye çalışan, her şeyde akıl ve mantığı ön plana alan bir akımdır.
 8. Duygu ve coşkuları akıl yoluyla denetleme amacı güderler.
 9. İnsanın değişmeyen duygu ve düşüncelerini işlerler.
 10. Kuralcı bir sanat akımıdır.
 11. Bedensel ya da ruhsal sorunları olmayan seçkin, olgun kahramanlar seçilir.
 12. İnsan dışında hiçbir şey önemsenmemiş, giysi dekor, doğa görüntüleri ihmal edilmiştir.
 13. Eleştiri, deneme, fabl, mektup, felsefe, tiyatro alanlarında eserler vermişlerdir.
 14. Üslup, açık, süssüz, yapmacıklıktan uzak olmalıdır.
 15. Sanatta mutlaka uyulması gereken kurallar vardır.
 16. Konular, Yunan ve Latin edebiyatlarından alınır.
 17. Günlük gelip geçici konuları değil yüzyıllara dayanabilecek kalıcı konuları seçerler.
 18. Komedya ve tragedyaların kendisine göre kuralları vardır.
 19. Klasik tragedya ve klasik komedyada eserlerde üç birlik kuralına uyulur, kesintisiz beş perdeden oluşur, diyalog ve koro bölümleri vardır.
 20. Tragedyada soylu, üstün kişiler yer alır. Kelime seçimine özen gösterilir. Kavga, dövüş sahneleri perdede canlandırılmaz. Bir haberci tarafından seyirciye bildirilir.
 21. Komedyada kahramanlar sıradan insanlardır, kelime seçimine özen gösterilmez. Acıklı      olaylar sahnede canlandırılır.
 22. Konuya değil işleniş tarzına önem verilir.
 23. Dış görünüşe değil insan ruhuna önem verirler.
 24. Ahlaki açıdan örnek olma amaçlanmıştır.
 25. Biçim kusursuzluğuna önem verilir.
 26. Yazar kendisini gizler.
 27. Boileau: Lart Poetigue (Şiir Sanatı), Satires, Epitres (manzum mektup)
 28. La Fontaine: Fabllar
 29. Pierre Corneille: Horace, La Cid
 30. Racine: Andromague, İphigenie
 31. Madame de la Fayette: Prenses de Claves
 32. Fenelon: Telemak
 33. Descartes: Felsefecidir, Yöntem Üzerine Nutuk, Tutkular Kitabı
 34. Paskal, felsefecidir. Düşünceler, Taşra Mektupları
 35. La Bruiere: Karakterler
 36. Moliere: Gülünç Kibarlar, Hastalık Hastası, Zoraki Koca, Zoraki Hekim, Kibarlık Budalası, Tartüffe, Cimri, Scapin’in Dolapları, Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektebi, Gülünç Kibarlar
 37. Türk edebiyatında Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Ali Bey, Yusuf Kamil Paşa klasisizmin temsilcisidirler.

Klasizm Ne Demektir? Özellikleri Nelerdir? Öncüleri Kimlerdir?