Deneme ne demektir? Özellikleri Nelerdir? Deneme Yazarları

DENEME

Deneme ne demektir? Özellikleri Nelerdir? Deneme Yazarları

 1. Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür.
 1. Öğretici metinlerdendir.
 1. Dil göndergesel işlevde kullanılır.
 1. Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda yazılır.
 1. Her konuda yazılabilmekle beraber genellikle evrensel konularda yazılır.
 1. Yazarın kişisel görüş ve düşüncelerine yer verilir.
 1. Kesin yargılara varılmaz.
 1. Yazar iddia ve ispat kaygısı gütmez, söylediklerini ispatlamak zorunda değildir.
 1. Yazar söylediklerini kabul ettirme amacı gütmez.
 1. “Ben” kelimesi önemli yer tutar.
 1. Yazar yorumunu katar.
 1. Nurullah Ataç: “Deneme ‘ben’in ülkesidir.” demiştir.
 1. Denemede yazar kendisiyle konuşuyormuş gibidir.
 1. Denemeler, düşünceyi açıklayışı, çözümlemelere girmesiyle sohbetten ayrılır.
 1. Amaç okuyucuyu düşündürmektir.
 1. Konuşma havası içinde yazılır.
 1. Rahat okunabilen düşünce yazılarıdır.
 1. Terim ve kavramlara fazla yer verilmez.
 1. İçten, akıcı, insanı sıkmayan bir üslubu vardır.
 1. Sade, açık, anlaşılır bir dille yazılmalıdır.
 1. Araştırma, inceleme ürünüdür.
 1. Konu ayrıntılı olarak ele alınır.
 1. Deneme türünün kurucusu Montaigne’dir.
 1. Montaigne, 1565 yılında Essais (Denemeler) adlı eserini yazmıştır.
 1. Ahmet Haşim’in “Bize Göre’’ ve “Gurabahane-i Laklakan’’ adlı yapıtlarındaki kimi parçalar, edebiyatımızda deneme türünün ilk örnekleri sayılabilir.
 1. Deneme türünün edebiyatımızdaki en başarılı temsilcisi ise, Nurullah Ataç olarak bilinir.
 1. Türk edebiyatında Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin, Melih Cevdet Anday, Ahmet Hamdi Tanpınar, Salah Birsel deneme yazarlarıdır.
 1. Aşağıdaki eserler deneme türüne örnek gösterilebilir.
 1. Nurullah Ataç – Günlerin Getirdiği
 1. Suut Kemal Yetkin – Günlerin Götürdüğü
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Şehir

Deneme ne demektir? Özellikleri Nelerdir? Deneme Yazarları