REDİF NEDİR ÖZELLİKLERİ NELERDİR

REDİF:
1.Mısra sonlarındaki yazılışı, görevi ve anlamı aynı olan ses benzerliklerine redif denir.
2.Redif; ek, sözcük, söz öbeği, bütün bir dize, (nakarat) halinde olabilir.
3.Redif, şiirde ahengi sağlar.
4.Kafiyeler kelimenin kökünden başlanarak bulunur.
5.Her mısranın sonunda redif olmayabilir.
6.Mısra sonunda varsa önce redif bulunur, redif bulunduktan sonra kelimenin köküne doğru varsa kafiye bulunur.
7.Divan edebiyatında kasideler ve gazeller redifine göre adlandırılır. Su Kasidesi, Âdem Kasidesi, Ağlar redifli gazeli, derdi yok redifli gazeli vb.
NOT: Sesli harflerin farklı olması ses benzerliklerinin redif olmasına engel değildir. Sözgelimi di’li geçmiş zaman ekinin –dı, -di, -du, -dü; çokluk ekinin –ler, -lar; miş’li geçmiş zaman ekinin –mış, -miş, -muş, -müş olması gibi…
  1. REDİF ÖRNEKLERİ
Bu düğümü kim çöz–ERDİ
Koyun kurt ile gez–ERDİ
Kim okurdu kim yaz–ARDI      DEVAMI