DURAK ÖRNEKLERİ

HECE ÖLÇÜSÜNDE DURAK ÖRNEKLERİ:
1.4+3 ÖRNEĞİ:
Kız saçların / örmezler,
Seni bana / vermezler,
Sen bu gece / bana kaç,
Ay karanlık görmezler
2.4+4 ÖRNEĞİ:
Biz dünyadan / gider olduk
Kalanlara / selam olsun
Bizim için / hayır dua
Kılanlara / selam olsun
3.4+4+3 ÖRNEĞİ:
Uzun kavak / ne gidersin / engine,
Yaprakların / benzemiyor / rengine,
Ana beni / verecen mi / dengime
4.4+4+4 ÖRNEĞİ:
Kargı gibi / kara saçın / yoldun mu kız
Kara gözden / acı yaşı / döktün mü kız Dede Korkut
5.4+4+4+3 ÖRNEĞİ:  DEVAMI