KAFİYE (UYAK)

KAFİYE (UYAK)
KAFİYE ÇEŞİTLERİ:
 1. Mısra sonlarındaki ses benzerliklerine kafiye ya da uyak denir.
 2. Ses benzerliğinin en az iki mısrada olması gerekir.
 1. Kafiye kelimenin kökünden başlanarak bulunur.
 2. Kafiye, ahengi sağlayan unsurlardandır.
 3. Kafiye yerine uyak sözcüğü de kullanılır.
 4. Şiirin akılda kalmasını sağlar.
 5. Anlamca ilgisiz görünen mısraları kaynaştırır.
 6. Şiirde ahengi, söyleyiş güzelliği sağlar.
 7. Yeni fikirlerin bulunmasına katkıda bulunur.
 8. Mısraların ahenkli bir şekilde kesilmesini sağlar.
 1. Kafiyenin yarım, tam, zengin, cinaslı, tunç olmak üzere beş çeşidi vardır.
 2. Divan edebiyatında genellikle tam ve zengin kafiye vardır.
 3. Halk edebiyatında genellikle yarım kafiye vardır.
 4. Divan edebiyatında, eski edebiyatta kafiye göz içindir.
 5. Recaizade Mahmut Ekrem’den itibaren “Kafiye kulak içindir.”anlayışı esas alınmıştır.
 6. Recaizade ve Muallim Naci arasında kafiyenin göz için mi kulak için mi olduğu konusunda tartışma yaşanmıştır. DEVAMI