RECAİZADE MAHMUT EKREM

RECAİZADE MAHMUT EKREM: (1847–1914)

 1. Karamsarlığıyla ve bireysel bakış açısıyla tanınır.
 2. Kafiyenin kulak için olduğunu savunur.
 3. Eserlerinde realizme geçişin izleri görülür.
 4. Muallim Naci’yle edebiyat tartışmaları Servet-i Fünun edebiyatının kurulmasına sebep olur.
 5. İlk realist roman olan “Araba Sevdası” romanında Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasının yarattığı sonuçlar işlenmiştir.
 6. Şemsa roman1893
 7. Muhsin Bey roman1890
 8. Çok Bilen Çok Yanılır (tiyatro)1874
 9. Afife Anjelik ilk dram olduğu söylenir. 1870
 10. Talim-i Edebiyat (edebiyat ders kitabı) 1872
 11. Nijad Ekrem (şiir kitabı) 1911
 12. Zemzeme 1, 2, 3 1883–85–86
 13. Takdir-i Elhan (eleştiri) 1886
 14. Nağme-i Seher 1871 şiir
 15. Yadigâr-ı Şebab 1873 şiir
 1. Pejmürde 1893 şiir