ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN: (1852–1937)

 1. “Şair-i Azam” olarak tanınır.
 2. Tiyatro eserleri, sahne tekniği açısından zayıftır.
 3. Tiyatro eserleri dil açısından da oynanmaya elverişli değildir.
 4. Piyeslerinin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım – nesir karışık olarak yazılmıştır.
 5. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir.
 6. Tiyatroları okunmak için yazılmıştır, oynanmaya elverişli değildir.
 7. Tiyatrolarında genellikle tarihi bir olay işlenmiştir.
 8. Türk şiirinde yenilikler yapmış, Batılı şekiller getirmiştir.
 9. Edebiyatımızdaki ilk pastoral eseri, (Sahra) yazmıştır.
 10. Edebiyatımızdaki ilk serbest şiiri (Validem) yazmıştır.
 11. Dili ağır, anlaşılmazdır.
 12. Şiirlerinde aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işlemiştir.
 13. Romantizm akımından etkilenmiştir.
 14. Divaneliklerin yahut Belde (şiir)
 15. Makber (şiir)
 16. Eşber (aruzla tiyatro)
 17. Bir Sefilenin Hasbıhali (tiyatro)
 18. Finten (nazım nesir karışık tiyatro)
 19. Duhter-i Hindu (Hintli Kız) (tiyatro)
 20. Nesteren (tiyatro, hece vezniyle), Liberte (tiyatro hece vezniyle)
 21. Macera-yı Aşk dram, Sabr ü Sebat Dram, İçli Kız dram
 22. Nazife, Zeynep, İlhan, Turhan, Sahra, Tarık mensur tiyatro
 23. Ruhlar şiirler
 24. Sahra şiirler
 1. İlham-ı Vatan, Bunlar Odur, Hacle, Baladan Bir Ses, Validem şiirler