ÖYKÜLEME NE DEMEKTİR? - ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM

ÖYKÜLEME NE DEMEKTİR? – ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM

ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM

1.Bir olayın kişi yer ve zamana bağlı olarak anlatılmasıdır, tahkiye de denir.

2.Genellikle di’li geçmiş zaman kipi kullanılır.

3.Çoğu zaman betimleme tekniğiyle bir arada kullanılır.

4.Varlıklar hareket halinde verilir.

5.Olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân yapı unsurları vardır.

6.Bir durumdan bir duruma geçerken olay, kişiler, zaman ve mekanda değişiklikler olur.

7.Olaylar tema çerçevesinde örgülenir.

8.Yaşanmış olaylarda olay zinciri, kurgulanmış olaylarda olay örgüsü vardır.

9.Roman, hikâye, halk hikâyesi, masal, destan, fabl, mesnevi gibi anlatmaya bağlı metinlerde kullanılır.