ÖĞRETİCİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ

ÖĞRETİCİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ

1. Bir konuda bilgi vermek, bir konuyu açıklamak, Haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak amacıyla yazılan yazılardır.

2. Sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır.

3. Nesnel anlatım vardır.

4. Yargılar kanıtlanmak zorundadır.

5. Dil göndergesel işlevde kullanılır.

6. Olaylar değiştirilmeden, olduğu gibi kullanılır. Gerçekliğe yer verilir.

7. İleti doğrudan verilir.

8. Tek anlamlıdır, metinlerden her okuyan aynı anlamı çıkarır.

9. Üslup kaygısı ikinci plandadır.

10. Kaynağını gerçek dünyadan alır.

11. Okurun düş gücüne yer bırakılmaz.

12. Belirlenmiş, kararlaştırılmış bir iletisi vardır.

13. Kelime ve cümlelerin yerleri değiştirilebilir.

14. Malzemesi dildir.

15. Genellikle açıklama, tartışma, tanık gösterme, karşılaştırma, örnek gösterme, sayısal verilerden faydalanma gibi anlatım teknikleri kullanılır.

16. Anı, fıkra, deneme, eleştiri, günlük, makale, sohbet, haber yazıları, biyografi, otobiyografi türler öğretici metindir.

17. Felsefi metinler, tarihi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metinler, kişisel hayatı konu alan metinler olmak üzere 5’e ayrılır.

18. Gazete çevresinde gelişen metinler: Makale, fıkra, sohbet, deneme, röportaj ve eleştiridir.

19. Kişisel hayatı konu alan metinler: Hatıra, günlük, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı ve mektuptur.