Sunum Ne Demektir? İyi Bir Sunum İçin Ne Yapmalı

SUNUM

Sunum Ne Demektir? İyi Bir Sunum İçin Ne Yapmalı

 1. Sunumun iki çeşidi vardır:
 2. A)30 dakika süreli bireysel sunum
 3. B)50 dakika süreli grup sunumu
 4. Sunumun hazırlanışında aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır.
 5. A)Ne tür bilgi? (Katılımcıların hazır bulunuşluk seviyesi nedir, beklentileri, ilgi alanları, uzmanlık alanları nelerdir, neler öğrenecekler?)
 6. B)Neden?
 7. C)Kimlere? (Sunumun yapılacağı grubun yaşı, cinsiyeti, katılımcı sayısı önemlidir.)
 8. D)Nerede? (Katılımcıların birbirini görebildiği yarı daire oturma şekli uygulanmalı. En uygun model at nalı modelidir. Aydınlatma, perde, ısınma ve havalandırma sistemleri kontrol edilmeli.)
 9. E)Ne zaman?
 10. F)Hangi araçlarla?
 11. G)Nasıl?
 12. Sunumlar üç aşamalıdır.
 13. A)Hazırlanma-planlama
 14. B)Sunuş-etkileşim
 15. C)Özetleme-geri besleme

 

SUNUMDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

 

 1. Önceden araştırma yapılıp bilgi toplanmalıdır.
 2. Değişik kaynaklara başvurulur.
 3. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
 4. Sunum kartları hazırlanmalıdır.
 5. Sunum kartları ¼ dosya kâğıdı büyüklüğünde olmalı ve numaralandırılmalıdır.
 6. Bilgiler doğru, öz ve kolay anlaşılır olmalıdır.
 7. Sunum yeri önceden görülmelidir.
 8. Sunumun yapılacağı oda, ışıklar, hareket alanı, oturma planı, araç-gereçler, teknolojik imkânlar, akustik düzen, ses ayarları kontrol edilmelidir.
 9. Kullanılacak malzemeler -kürsü, mikrofon, slâyt makinesi, bilgisayar, CD vb.- kontrol edilmelidir.
 10. Sunumdan önce mümkünse ayna önünde en az üç defa prova yapılmalıdır.
 11. A)Sözel ve bedensel iletişimin kontrolü yapılır.
 12. B)Duygular ve görüntü-davranış kontrolü yapılır.
 13. C)Bütün etkinliklerin zamanlaması yapılır.
 14. Sunum yapacak kişi, ad soyadını, konumunu belirtilerek kendisini tanıtır.

 

SUNUM SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 

 1. Güncel bir konu seçilir. Ödev konusu, teknolojideki gelişmeler, kitap tanıtımı vb. konularda sunum yapılabilir.
 2. Amaç bilgileri tazeleme, araştırma anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunmadır.
 3. Ses tonu, vücut dili, jest ve mimikler konuya uygun olarak kullanılmalıdır.
 4. Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanılır, belge, grafik, tablo, harita, istatistik, poster, resim kartı, filmlerden kesitler, denek nesneler ve slâytlar kullanılır.
 5. Slâytlar ve tanıtım eşzamanlı olmalıdır.
 6. Gereksiz ayrıntıya girilmemelidir.
 7. Konuşmacının sesini bastırmamak şartıyla sözsüz müzik dinletilebilir.
 8. Görünüş ve giysiye özen gösterilmelidir.
 9. Ciddi, ağırbaşlı, derli toplu bir görüntü sergilenmelidir.

10.Tavan, yer veya sunum kartlarına takılmamalı, katılımcılarla direkt göz teması sağlanmalıdır.

 1. Dinleyicilerin soru sormasına izin verilmelidir.
 2. Sorulara dinleyicilerle tartışmaya girilmeden kibar, doyurucu, açık ve net cevaplar verilmelidir.
 3. Ruh Hali: Sunumun başında heyecanlı olabilirsiniz. İlk birkaç dakika çok hızlı konuşmamaya dikkat edilmeli. Yumuşak, kararlı bir ses tonuyla katılımcılarla iyi etkileşimde, “ilk izlenim”in çok önemli olduğunun bilincinde, güven veren bir açılış yapılmalı.
 4. Ses Kullanımı:Dinleyiciler sunumu çok açık şekilde duyabilmeli. Ses, cümlelerin sonunda alçalmamalıdır. Vurgulama, tonlama iyi yapılmalı. Kelimeler doğru telaffuz edilmelidir. Konuşma çok hızlı, çok yavaş veya monoton olmamalıdır.

15.Duru dil Kullanımı: Duru, düzgün, yalın bir dil kullanılmalıdır. Yapay, abartılı dil kullanılmamalıdır. Edilgen fiiller kullanılmamalıdır, etken fiiller kullanılmalıdır.

 1. Vücut Dili:Vücut dili etkin kullanılmalıdır. Sunumu yapan kişi, sunum süresince kendisinden emin bir şekilde ayakta durmalıdır. El, kol hareketleri ve tavırlar kontrol altına alınmalı. Tahta kullanımı ve diğer nedenlerle dinleyicilere sırtını dönmemelidir.
 2. Sunucun Yeri:Sunucu bütün katılımcılara eşit uzaklıkta, rahat edebileceği bir konumda olmalıdır. Sakince yanlara ve ekrana dönülebilir. Katılımcılara 1 metreden fazla yaklaşmamalıdır.
 3. Görsel, işitsel araçların kullanımı:Dinleyicilerin slâyt, tablo vb. bilgileri anlamaları için onlara zaman tanınmalı. Görsel, işitsel araçlar kullanılıyorsa zaman kaybedilmemeye çalışılmalıdır.

19.İzleyici, katılımcı ile iletişim: Sunucunun coşkusu ve konusuna ilgisi dinleyicinin de ilgili olmasını sağlayacaktır. Sorular, grup çalışmalarıyla dinleyiciler aktif hale getirilmeli.

 

SUNUM SONUNDA YAPILACAKLAR

 1. Dinleyicilerin soruları onlarla tartışmaya girilmeden doyurucu, açık, net bir şekilde cevaplanır.
 2. Sunum dinleyicilere teşekkür edilerek bitirilir.

 

 

SLÂYTLAR

 

 1. Slâytlarda yazı çeşidi en uygun Arial / Times New Romandır.
 2. Yazım biçimi en uygun Regular / Bolddur.
 3. Başlıklar 32-44 Metin 20-32 punto olmalıdır.
 4. Küçük harf –Title Case kullanılmalıdır.
 5. Açık renk seçiminde okunaklılığı sağlamak için gölge shadow kullanılabilir.
 6. Her slâytta 6-10 satır olmalıdır.
 7. Dörtten fazla renk olmamalıdır.
 8. Tablo, şema, harita kullanılmamalı, onlar katılımcılara ayrıca dağıtılmalı.
 9. Cümleler açıklık, yalınlık, duruluk, akıcılık gibi özelliklere sahip olmalıdır.
 10. Cümleler kısa, açık ve etkilidir.

11.Ayrıntılara yer verilmemelidir.

12.Slâyttaki cümlelerin aynısı söylenmemelidir. Mümkün olduğunca konuşma cümleleri slâytlardaki cümlelerden farklı olmalıdır.

 1. Cümleler konuyu özetler nitelikte olmalıdır.
 2. Slâytlar ile açıklamalar eşzamanlı olmalıdır.