NATÜRALİZM

NATÜRALİZM:

 1. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 2. Realizmin daha ileri gitmiş şeklidir.
 3. Gerçekleri ahlaki yargılardan seçici bir bakıştan uzak bir tutum ve tam bir bağlılıkla anlatmayı amaçlar.
 4. Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunalımla büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin temel konularıdır.
 5. İnsanı ahlaki ve akli nitelikleriyle değil fizyolojik özellikleriyle ele alır.
 6. Bunlara göre bireyler çevrenin ve kalıtımın ürünüdür.
 7. Bireyler, toplumsal ve ekonomik baskılar altında ezilir ve içgüdüsel dürtülerle davranır.
 8. Bireyler, yazgılarını belirleyebilme gücünden yoksun oldukları için yaptıklarından sorumlu değildir.
 9. Natüralistler, realistleri yeterince gerçekçi bulmaz.
 10. Natüralizmin kökleri, düşünce tarihi açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkü natüralizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar.
 11. Sanat doğanın kopyası olmalıdır ilkesini benimserler.
 12. Natüralizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpatıp yansıtılmasını ilke edinmiştir.
 13. Yazar, romanı yazarken ortadan çekilir.
 14. Yazar duyduğu heyecanı kendine saklar
 15. Yazarın birinci kaygısı gözlerinizin önüne gerçek belgeleri sermektir.
 16. Roman, yazarın gözlemlerinden yararlanarak insan üzerinde yaptığı bir deney uygulamasıdır.
 17. Gerçeğin anlatımını bilimsel kurallara bağlayacak kadar ileri gittiler.
 18. Edebiyatı bir ameliyat masasına benzetmek, romanı bir deney aracı yapmak istediler.
 19. Emile Zola, Realistleri bilim dışı buluyordu.
 20. Romancı bir bilim adamı tarafsızlığıyla gerçeği yansıtmak istemiştir.
 21. Her şey, aynen günlük yaşayıştaki gibi verilmelidir.
 22. Görülen neyse bir fotoğraf titizliğiyle saptanmalıdır.
 23. Roman sadece hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığı, hatta çirkinliğiyle gösterme demektir.
 24. Kişiler, hangi gruptan seçildiyse o grubun diliyle konuşturulmuştur.
 25. Kişileri doğru yoldan çıkaran, kötü yapan içinde yaşadıkları koşullar ya da çevre değil içgüdüleridir. Hangi sınıf, cinsiyet, yaştan olurlarsa olsunlar onları yöneten ve yönlendiren hep içgüdüleridir.
 26. Hayatı bir laboratuar olarak görürler.
 27. Kendilerini bilim adamı olarak görürler.
 28. Deneysel roman yazmak isterler.
 29. Natüralizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar.
 30. Soyaçekimin insanın kişiliği üzerinde büyük rolü vardır.
 31. Çirkin ve iğrenç sahneler tasvir edilmiştir.
 32. Emile Zola ve Auguste Comte’un tezli natüralist romanları vardır.
 33. İlk natüralist roman Concourt Kardeşler’in bir hizmetçi kızın hayatını konu alan Germinie Lacarteux adlı eseridir.
 34. EMİLE ZOLA: Nana, Germinal (roman), Meyhane (roman)  Toprak (roman)
 35. GUY DE MAPAUSSANTE: Olay hikâyesinin kurucusudur. Tombalak (hikâye),  Ay Işığı (hikâye), Küçük Raguel (hikâye), Güzel Dost (roman),
 36. ALPHONSE DAUDET: Değirmenimden Mektuplar, Pazartesi Hikâyeleri
 1. Türk edebiyatında Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Beşir Fuat sayılabilir.