KONUŞMA DİLİ VE YAZI DİLİNİN FARKLARI

KONUŞMA DİLİ VE YAZI DİLİNİN FARKLARI
KONUŞMA DİLİ İLE YAZI DİLİNİN FARKLARI
1.Konuşma dili, daha içten ve tabiidir.
2.Konuşma dili, zamanla değişebilir, kaybolabilir, yazılı ifadelerse kalıcıdır.
3.Konuşma dili, bir anda dinlenir ve etkisi o anda olur, yazılı ifade her zaman okunup etkili olabilir.
4.Konuşma dilindeki yanlışlıkları düzeltme imkânı vardır, bu imkân yazılı ifadede yoktur.
5.Anlatım konuşma dilinde ses tonu, jest ve mimikle, yazılı ifadede noktalama işaretleriyle kuvvetlendirilebilir.  DEVAMI