EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

2.KONU: EDEBİYATIN BİLİMLERLE İLİŞKİSİ:
NOT: Sanat soyut kavramları işler, hayali konu edinir ve özneldir, bilim ise somut gerçekleri ele alır, sağlam bilgiye dayanır ve nesneldir.
Edebiyat çeşitli bilim dallarıyla ilişki içerisindedir.
Tarih: Geçmişteki olayları inceler.
Sosyoloji: Toplumları inceler.
Felsefe:  Varlığın ve düşüncenin bilgisini araştıran sosyal bilim
Fizik: Madde ve enerji olgularını inceler.
Kimya: Madde ve maddenin yapısını inceler.
Biyoloji: Canlıları inceleyen bilim dalıdır.
Psikoloji: İnsanların ruhsal durumlarını inceler.
Tıp: Hastalıkları ve tedavi yöntemlerini inceler.
Matematik: Sayı ve ölçü temeline dayalı niceliklerin özelliklerini inceler. DEVAMI