DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ

3.KONU: DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ:
DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ
DİL: Düşünce, duygu ve isteklerin başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü, çok gelişmiş tabii ve canlı bir varlıktır.
1.Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır.
2.Dil, bir grup insan arasında ortaktır ve sosyal bir kurumdur.
3.Dil, kendine mahsus kuralları olan bir sistemdir.
4.Dilin ne zaman doğduğu belli değildir, temeli bilinmez.
5.Dil, yaşayan canlı bir varlıktır.
6.Dil, yapma değil, doğal bir varlıktır.  DEVAMI