KLASİSİZM NEDİR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

KLASİSİZM
 1. 17. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmıştır.
 2. Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 3. Rasyonalizm (akılcılık) felsefesi doğuşunda etkili olmuş.
 4. Akıl, doğru ve gerçeği bulmanın temel aracıdır. Duygular kesinlikle aklın denetimine alınmalıdır.
 5. Akıl, mantık, sağduyuya önem verilmiştir.
 6. Tabiatı taklit etmeye çalışan, her şeyde akıl ve mantığı ön plana alan bir akımdır.
 7. Duygu ve coşkuları akıl yoluyla denetleme amacı güderler.
 8. Düzenlilik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık, idealleştirme gibi özellikler vardır.
 9. Boileau, Lart Poetigue (Şiir Sanatı) adlı eserinde ilkelerini belirlemiştir.
 10. İnsanın değişmeyen duygu ve düşüncelerini işlerler.
 11. Kuralcı bir sanat akımıdır.
 12. Sanatta mutlaka uyulması gereken kurallar vardır.  DEVAMI