ROMANTİZM NEDİR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

ROMANTİZM:
 1. Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 2. Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 3. 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
 4. Bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişiselliğe, kendiliğindenciliğe, sınırları aşıp zorlayıp geçmeye önem verilir.
 5. Konuya önem verilir.
 6. Din duygusu ve milli konulara yer verilir.
 7. Sanatçının hürriyetini savunur.
 8. Bu akımın özgürlük düşüncesi ve toplumculuk anlayışı Tanzimat sanatçılarına çekici gelmiştir.
 9. Klasisizmin katı kurallarının sanatçıyı sıktığına inanılır.
 10. Tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevidir.
 11. Doğa tasvirlerine yer verilir.
 12. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek sanatın görevidir.
 13. Ak- kara çatışmasına, karşıtlıklara yer verilir.   DEVAMI