ELEŞTİRİ SANATI

ELEŞTİRİ:
 1. Bir sanat, edebiyat ya da düşünce eserini veya sanatçıyı değerlendirme amacıyla yazılan, olumlu veya olumsuz görüşlerin ortaya konduğu yazılara eleştiri denir.
 2. Eserin üslubu, içeriği, bu içeriğin işlenişi,  anlatım biçimi belge ve örneklerle anlatılır.
 3. Bir plana göre yazılır.
 4. Eleştirmen esere bağlı kalmalıdır.
 5. Yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır.
 6. Tek taraflı olmamalıdır.
 7. Objektif olunmalıdır.
 8. Bir plana göre yazılır.
 9. Eleştirmen eseri yargılar ve değerini ortaya koymaya çalışır.
 10. Öğretici metinlerdir.
 11. Dil göndergesel işlevde kullanılır.
 12. Açık, sade, anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
 13. Eleştirmenin görevi güzellik yaratmak değil, yargılamaktır.
 14. Eleştirmen, eseri kendi beğenisine göre değil belli kriterlere göre değerlendirir.
 15. Konusuna göre eleştiriler; okura, sanatçıya, topluma, esere dönük dört çeşidi vardır.
 16. Sanatçıya Dönük Eleştiri:  Eseri açıklamak, aydınlatmak ya da çözümlemek için sanatçının hayatının, bu hayatı besleyen olayların, durumların çıkış noktası yapıldığı eleştirilere denir.  DEVAMI