İSLAMİYET'TEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

NOT: Bu cümleler ÖYS ve LYS’de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır.Tamamı 60 madde olan bu çalışmanın 20 maddesi örnek olarak verilmiştir.

 1. ———- ,  Türk destanlarında yer alan mitolojik öğelerdendir.
 2. ———- , Türk destanlarında yer alan mitolojik öğelerdendir.
 3. Atasözü özelliği taşıyan  ———- İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatının ilk ürünleri arasında yer alıyordu.
 4. ———- , Türk destanlarında yer alan mitolojik öğelerdendir.
 5. Doğa güzellikleri, günlük yaşam, av eğlenceleri İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatında  ———- larda, anlatılırdı.
 6. Doğal destan olan  ———- , Alman destanıdır.
 7. Doğal destanlardan biri de  ———- Yunan destanıdır
 8. Doğal destanlardan biri de Odysseia  ———- destanıdır.
 9. Doğal destanlardan biri de  ———-  Kağan’dır.
 10. Doğal destanlardan biri de  ———- İran destanı olan  ———- ’dir.
 11. Doğal destanlardan biride  ———-  destanı olan Kalevala’dır.
 12. Doğal destanlardan olan  ———- , Kırgızlara ait bir destandır.
 13. Doğal destanlardan olan  ———- , Hint destanıdır.
 14. Doğal Türk destanlarından olan Ergenekon, ———-  aittir.
 15. ———-  nazım birimi İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatında kullanılmıştır.
 16. ———- , doğal Türk destanlarından biridir, Göktürklere aittir.
 17. ———-  ölçüsü, İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatında kullanılan ölçüdür.
 18. ———- , Türk destanlarında yer alan mitolojik öğelerdendir.
 19. İlyada, ———-  destanlardan biridir.
 20.  ———-  doğal destanı Şehname’dir.