DEMİRCİLER ÇARŞISI CİNAYETİ KİTAP ÖZETİ

DEMİRCİLER ÇARŞISI CİNAYETİ KİTAP ÖZETİ

DEMİRCİLER ÇARŞISI CİNAYETİ: Yaşar Kemal’in romanıdır. Yaşar Kemal’in romanıdır. Demirciler Çarşısı Cinayeti, Tanzimat’tan bu yana Batı’ya açılan, daha doğrusu açılmak zorunluluğunu duyan toplumumuzun, derebeylik düzeninden çıkıp hukuk devleti olma çabaları içinde bocalayan yurdumuzun, Çukurova gibi insan emeğinin en yoğun ve insafsız bir biçimde sömürüldüğü, insan hayatının hiçe sayıldığı, bir avuç toprak ağasının kendi aralarındaki kan davalarıyla körükleyip bir sürü günahlı günahsız insanı da mahva sürüklediği kavgalarla nasıl harcandığını, harcanmakta olduğunu, eski ağaların yerini, sırtlarını bürokrasiye dayayan yeni ağaların almaya başlamasıyla ne denli perişan düştüğünü yaşanmış olaylarla, yüzde yüz gerçek tiplerle gözlerimizin önüne seriyor, çarpıcı, inandırıcı bir sanat ustalığıyla.

Yaşar Kemal, Anadolu’nun hele doğu bölgelerinin içinde yaşadığı, çağ dışı, insanlık dışı bir yaşam kesitini vermiş bu romanda. Bu kesit içinde, devletin yasalarını hiçe sayan, kinler, hırslar, öldürme saplantıları, işkence düşleri ve eylemleriyle beslenen, kendi yasalarını egemen kılmaya çalışan, evleri barkları, çolukları çocukları, adamlarıyla birlikte yok olup gitmeyi göze alan ağaların hayvanca kavgalarını, yürek çarpıntıları içinde seyrediyoruz, seyretmekten de öte, yaşıyoruz adeta. Yaşar Kemal, bu hoyrat, bu amansız çekişmenin iki büyük devi, Derviş Bey’le Mustafa Bey’in birbirini yok etme doğrultusundaki planları, eylemleri içinde, bütün okumuşluklarına, ana-baba, kardeş, evlat sevgilerine rağmen, istemleri dışında gelişip oluşmuş, adına “kan davası” denen önüne geçilmez kaderin pençesinde nasıl bir oyuncak olduklarını, aklın mantığın, sağduyunun, insan sevgisinin hiçe sayıldığı sürece de oyuncak olacaklarını ve kendileriyle birlikte nice nice günahsız insanı harcadıklarını, harcayabildiklerini gösteriyor. Çalakalem, Vedat Günyol (Eleştiriler),  Çan Yayınları, İstanbul, Mayıs 1977, s. 262

DEMİRCİLER ÇARŞISI CİNAYETİ KİTAP ÖZETİ